7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Vovinam - Lễ Thăng Đai và Cấp Huy Chương Cho Các Em Môn Sinh


Sau 3 tháng tập luyện, một lần nữa các môn sinh Vovinam đã có buổi thi cuối khóa vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2017. Các em đã được thăng cấp đai và một số em xuất sắc cũng nhận được huy chương vào buổi học thứ Bảy lúc 11 giờ trưa ngày 4 tháng 3 năm 2017 tại trường học giáo xứ.

 

Thay mặt Cha Chánh Xứ và Cộng Đoàn, Sơ Thêrêsa đã trao huy chương cho các em. Ngoài ra anh chị em Ban Mục Vụ và quý phụ huynh cũng đã  đến dự buổi lễ thăng đai của các em học sinh của lớp Vovinam.

 

Sự hiện diện của Sơ, anh chị em và phụ huynh đã hỗ trợ tinh thần cho các huấn luyện viên và khuyến khích cho các em học sinh trong các hoạt động lành mạnh, giúp nâng cao sự dẻo dai, tính kỷ luật và giữ gìn sức khỏe. 

 

Lớp Vovinam vẫn tiếp tục nhận học sinh. Xin mời quý phụ huynh đưa con em đến tham quan các hoạt động của lớp võ thuật lúc 11 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần từ 11 giờ đến 12:30 trưa tại trường học giáo xứ. Xem thêm hình luyện tập và thi lên đaiBan Thông Tin