7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Phục Vụ Phụng Vụ - Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017Ngày

Thừa c Viên Lời Chúa

Thừa c Viên Thánh Thể

Dâng Của Lễ

Giúp L

Trực Phụng Vụ

Thứ Hai 27/3

Nguyễn Sỹ

Chị Dung


Chị Thoa

GK Gioakim

Kevin (Chị Yến), Thiện

Chú Ban

Thứ Ba

28/3

Nguyễn Tư Sinh

Anh Điền


Anh Ngộ

GK Giacobe

Alex, Johny Mai

Chị Ly

Thứ Tư

29/3

Chu Minh Chính

Chị Tâm


Chị Hồng

GK Micae

Thiện, Kevin (Chị Thu)

Chị Đào

Thứ Năm 30/3

Bùi Thị Vinh

Chị Cẩm


Chị Viễn

GK Vinhsơn Liêm

Thiện, Johny Mai

Anh Tuyên

Thứ Sáu 31/3

Thái Thị Bích Chiến

Chị Tuy


Chị Wendy

GK Các Thánh

Johny Mai, Kevin (Chị Thu)

Anh TàiBan Phụng vụ