7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Mừng Lễ Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể - Tóm Tắt Đôi Nét về Thừa Tác Vụ

 

Chúa Nhật 29/5/2016 vừa qua, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Cộng Đoàn Thánh Giuse đã long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng đồng thời cử hành nghi thức tái Ủy Nhiệm các Thừa Tác Viên Thánh Thể (còn gọi là Thừa Tác Viên Giúp Lễ) nhiệm kỳ mới 2016-2019.  Nhiệm kỳ này Cha Chánh Xứ đã trao chứng thư ủy nhiệm Thừa Tác Vụ giúp lễ cho 45 Thừa Tác Viên, bao gồm các Thừa Tác Viên Thánh Thể phục vụ trong các Thánh Lễ của cộng đoàn, các Thừa Tác Viên Thánh Thể trao Mình Thánh Chúa cho người bệnh tại nhà và các Thừa Tác Viên Thánh Thể là các huynh trưởng Đoàn TNTT.

 

Thế thì Thừa Tác Vụ và Thừa Tác Viên là gì?

Trong truyền thống Công Giáo, các thừa tác vụ tuy đa dạng nhưng vẫn luôn bao gồm bốn đặc tính sau:

 

(1). Phụng sự Thiên Chúa, tôn vinh Chúa qua việc yêu thương phục vụ tha nhân;

 

(2). Được quyền bính Giáo Hội cho phép, qua Đức Giáo Hoàng hoặc đấng bản quyền địa phương; sự cho phép này có thể phải kèm theo việc phong chức, chẳng hạn trong trường hợp thừa tác vụ linh mục, hoặc sự thánh hiến, như trường hợp đời sống tu dòng, hoặc nghi thức chúc lành trong phụng vụ, như trường hợp của các thừa tác viên đọc sách và thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa;   

 

(3). Đặt nền tảng trên giáo huấn của Chúa Kitô, Đấng đã nêu gương qua lời nói và hành động của Chúa về cách thức phục vụ những nhu cầu thiêng liêng cũng như trần thế của dân chúng; và

 

(4). Theo sự hướng dẫn của Giáo Hội, phù hợp với các chỉ thị và điều lệnh do Giáo Hội ban hành.

 

Các thừa tác vụ có thể chia thành ba nhóm, và Thừa Tác Viên Thánh Thể cũng như Thừa Tác Viên Lời Chúa là các Thừa Tác Vụ thuộc nhóm 2, sau Thừa Tác Vụ Giáo Sĩ thuộc nhóm 1.

 

Đó là các Thừa Tác Vụ giáo dân hay thừa tác vụ do thiết lập (instituted ministry), nhóm này có hai loại: thừa tác vụ giúp lễ (acolyte) phục vụ Thánh Thể và thừa tác vụ đọc sách (lector) phục vụ Lời Chúa. Hai thừa tác vụ này, vốn đã có từ những ngày đầu của Giáo Hội, sau này được Đức Phaolô VI thiết lập lại qua Tự Sắc Ministeria Quaedam năm 1973, văn kiện này qui định hai thừa tác vụ giúp lễ và đọc sách vừa được phong cho giáo dân vừa được phong cho các ứng viên chuẩn bị làm linh mục .

 

Sau đây là danh sách Ban TTV Thánh Thể nhiệm kỳ 2016-2019:


1.    Đaminh Lâm Văn Ban

2.    Maria Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

3.    Phêrô Nguyễn Diệp

4.    Maria Phương Hoàng Dung

5.    Antôn Nguyễn Văn Điền

6.    Catarina Trần Thị Diệu Hoa

7.    Tađêô Trần Hoàng

8.    Phêrô Hứa Minh Hùng

9.    Inhaxiô Mai Xuân Ngộ

10. Phêrô Đoàn Nông

11. Vincentê Đỗ Quyên

12. Maria Nguyễn Thị Mai Quế

13. Anna Phạm Thị Tuy

14. Anna Đoàn Thị Tư

15. Maria Têrêsa Chu Thị Minh Tâm

16. Đaminh Nguyễn Trúc

17. Matta Phạm Thị Tuyết

18. Têrêsa Trần Thị Kim Thoa

19. Anna Nguyễn Thị Viễn

20. Maria Nguyễn Thị Vinh

21. Maria Đỗ Wendy

22. Anna Vũ Nam

23. Anna Bùi Thu

24. Anna Trần Nguyên

25. Maria Trần Thy Minh

26. Maria Huỳnh Hảo

27. Maria Nguyễn Thị Kim Khánh

28. Maria Đinh Tâm Anh

29. Maria Đoàn Bảo Trân

30. Maria Hồng Nhật Anh

31. Simon Hứa Minh Viễn

32. Giuse Nguyễn Chánh

33. Đaminh Nguyễn Devin

34. Giuse Nguyễn Kevin

35. Phaolô Nguyễn Kiên

36. Antôn Nguyễn Liêm

37. Giuse Nguyễn Tài

38. Giuse Nguyễn Tiến

39. Giuse Trần Xuân An

40. Martinô Trần Thomas

41. Phêrô Trương Bill

42. Maria Trương Diana

43. Archangel Michael Trương John

44. Giuse Vũ Andy

45. Giuse Vũ Khang

 

Ban Phụng Vụ CĐ Thánh Giuse Tacoma 2016