7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thông Báo Của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Về Việc Khai Giảng Niên Học 2018-2019


Năm học mới của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) sẽ khai giảng vào ngày Chúa Nhật 25 tháng 3.


Thời gian nhận đơn:


  • Bắt đầu phát và nhận đơn ghi danh vào Chúa Nhật tuần này, ngày 4 tháng 3, và sẽ tiếp tục vào các Thánh Lễ Chúa Nhật trong suốt tháng 3 (ngày 4 tháng 3, ngày 11 tháng 3 và ngày 18 tháng 3). 


  • Chương trình ghi danh sẽ được thực hiện hằng tuần - sau Thánh Lễ 7:45 sáng, và từ 3 giờ chiều đến sau Thánh Lễ 4 giờ chiều.


Lệ phí ghi danh:


  • $100/em ($30 bảo trì trường học + $30 ăn giữa buổi hàng tuần + $20 đồ dùng học tập + $20 tài liệu/sách từ Đoàn, Miền, và Trung Ương).


  • Nếu các phụ huynh ghi danh cho các em sớm vào các ngày Chúa Nhật 4, 11, 18 tháng 3, lệ phí sẽ là $80/em.


Chương trình hỗ trợ đặc biệt:


  • Gia đình có từ 3 em trở lên tham gia TNTT, giảm giá thêm $20 cho em thứ 3 trở lên.


    • Nếu ghi danh trước khi TNTT khai giảng (trước ngày Chúa Nhật 25 tháng 3), lệ phí cho em thứ nhất và thứ hai là $80/em, từ em thứ ba trở lên của mỗi gia đình là $60/em.

    • Nếu ghi danh sau khi TNTT đã bắt đầu sinh hoạt, lệ phí cho em thứ nhất và thứ hai là $100/em, và từ em thứ ba trở lên là $80/em.


Xin phụ huynh đến ghi danh cho các em sinh hoạt với Đoàn, để các em được học hỏi về Thánh Kinh, các giáo huấn của Hội Thánh, và các đạo lý thông thường. Sự tham gia của các em cũng sẽ góp phần giúp Đoàn TNTT và Cộng Đoàn/Giáo Xứ ngày một tiến tới.


Thắc mắc hay cần biết thêm thông tin, xin liên lạc:

Bảo Trân T. Đoàn

(253) 886-7268

btrandoan@gmail.com