7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Online Giving to St Ann Parish - Đóng Góp Trực Tuyến cho Giáo Xứ St AnnLink dùng để Đóng Góp Trực Tuyến (Online Giving) đã có trên Website của Liên Giáo Xứ.  

https://www.parishpay.com/nonprofit/login.html?pc=bn44s584
Quý anh chị em muốn dâng cúng hay hỗ trợ tài chánh cho giáo xứ, xin vào Trang Nhà (Home Page) của Website Giáo Xứ và click vào Online Giving to St. Ann Parish.

http://www.trparishes.org/


Chân thành cám ơn quý anh chị em.