7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chương Trình Phát Triển Của Cộng Đoàn Giáo XứGhi Danh Sinh Hoạt vào Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

Xin mời quý tín hữu ghi danh vào Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa để chuẩn bị phục vụ cho 3 Thánh Lễ Việt Nam cuối tuần, bắt từ đầu vào tháng 9 năm nay.

Liên lạc với chị Phan Thị Lý:

 (253-226-0714)

lytran01@hotmail.com

 

Ghi Danh Vào Giáo Khu để trở thành thành viên Giáo Xứ

Xin quý tín hữu cùng mời gọi và nhắc nhở cùng nhau ghi danh vào Giáo Khu để trở thành thành viên Giáo Xứ, để cộng đoàn có thể đóng vai trò chủ động trong việc điều hành và phát triển Giáo Xứ Song Ngữ St Ann.

 

Ghi Danh Vào Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Xin mời quý tín hữu ghi danh vào Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể để chuẩn bị phục vụ 3 Thánh Lễ Việt Nam cuối tuần từ đầu tháng 9, theo chương trình phát triển của cộng đoàn giáo xứ.

Liên lạc với anh Nguyễn Trọng Tài:

253-719-7137

phungvuta@gmail.com

Và anh Lâm Văn Ban:

253-426-8253

banlam253@gmail.com