7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chương trình Phụng Vụ Mùa Chay & Mùa Phục Sinh


Phiên hướng dẫn Đi Đàng Thánh Giá

 

CN 1 Mùa Chay

5/3/2017

3g30 PM

Đi Đàng Thánh Giá

Hội Thánh Linh hướng dẫn

CN 2 Mùa Chay

12/3/2017

Hội Tông Đồ CN hướng dẫn

CN 3 Mùa Chay

19/3/2017

Hội Con Đức Mẹ hướng dẫn

CN 4 Mùa Chay

26/3/2017

Hội Legio Mariae hướng dẫn

CN 5 Mùa Chay

2/4/2017

Hội Con TC Giuse hướng dẫn

Chúa Nhật Lễ Lá

9/4/2017

3:00 PM

Ca Đoàn TDVN & Đoàn TNTT Diễn Nguyện

 

 

Phiên phụ trách Chầu Thánh Thể tối Thứ Năm Tuần Thánh:

 

Giờ chầu

Phụ trách hướng dẫn giờ chầu

9:30-10:00Pm

Phiên chầu chung cộng đoàn - Ca Đoàn Các TTĐVN hướng dẫn

10:00-10:30Pm

Trường Việt Ngữ- Đoàn TNTT

10:30-11:00Pm

Hội Con Đức Mẹ, Hội Legio, Hội Thánh Linh, Hội Tông Đồ CN và Hội Con Thánh CảBan Phụng Vụ CĐ Thánh Giuse