7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Preschool @ St. Ann/ March NewsletterDear Parents,

 

The feeling of spring is in the air, and it is a beautiful time of year.

This month, we will focus on our Spring Theme and Lenten Journey Theme. We will talk about the 40 days of Lent which will end onPalm Sunday (People welcoming Jesus with palm branches); Holy Thursday (Jesus eating the Last Supper with his disciples); Good Friday (Jesus dies on the cross for us); and Easter Sunday (Jesus rising from the dead).

 

This Lent, our class will be participating in CRS Rice Bowl, a faith formation program that helps students experience our Catholic faith, Lenten spirituality, and helping people in need around the world. Each family is receiving a cardboard “Rice Bowl” and Lenten Spiritual Guide. Please look through these materials and consider using them with your family this Lent. The cardboard Rice Bowl is a tangible reminder of the hunger and hardship faced by the 870 million people in our world who do not have enough to eat each day. The Rice Bowl also serves to hold the sacrificial contributions families make during Lent, showing that small sacrifices do add up. Please return the "Rice Bowl" by Monday, March 26, 2018Thank you for using CRS Rice Bowl with your family this Lent.

 

We will have an Eater Egg Hunt on Thursday, March 29th at 10:30 AM. All of you are invited to accompany your children for this event on that day. We ask you to send in 1 or 2 plastic eggs filled with soft candy, stickers, and/or small toys by Monday, March 26, 2018. Please make sure the eggs are taped shut so they will not break open. We also ask you to send in your child's Easter Basket on the same day. Please be sure your child's name is distinctly labeled somewhere on the basket.  

 

We would like to have you make an Easter bonnet, hat, or cap for your child decorated with Easter motifs.  This is an at home project that gives you time to work on this special creation with your child. The children will wear them at school and will walk in a parade around our school campus on on the Easter Eggs Hunt Day.  The children always enjoy this fun day! 


Thank you for cooperating.

May you have a blessed Lenten Season and spring!

Love & Prayers,

 

Sister Trinh Nguyen & Sr. Huong Vu (LHC)


******************************************************************


Important Dates to Remember:


March 2018

 

  • Mar 22       Easter Performance for Seniors at Church Hall @ 10:30AM


  • Mar 29       EATER EGGS HUNT @ 10:30AM

 

  • Mar 30        Good Friday         (No School)

                 

Highlights this month: Theme: Seasons- Spring, Farm Animals

 

LESSON PLAN (Pre-K):

 

*Writing: Identifying and tracing alphabets T-W. Associated words and sentences

 

*Math: Revision of Number concept 15-20. Identifying number names, concepts of Before, After and Between.

 

*Science: Signs of Spring, and Farm Animals.

 

*Religion: Lent, focus on prayer and compassion as part of our Lenten Journey. Holy Week, Passion story, Good Friday, Bible phrases and Songs. Significance of St. Patrick’s Day. The Shamrock and the concept of the Holy Trinity.

 

LESSON PLAN: (Preschool):

 

 


 

OVERVIEW  


  -Identify and recognize animals that live on farms


  -Understand that many foods and drinks come from farm animals


  - Differentiate between farm animals and other animals


  - The children will name ways of handling feelings in appropriate ways


  - Name a place that he or she would like to visit


  - Identify and name opposites


  - Work collaboratively with classmates during small group activities
VOCABULARY


 

  Farm, farm animal, barn, cow, sheep, rooster, hen, goat, meat, and dairy; Spring break, vacation, trip,      and opposite……………


 


Image result for marchKính thưa quý Phụ Huynh,

 

Không khí của Mùa Xuân đã về, mùa đẹp nhất của năm.

Tháng này, các bé sẽ tập trung vào chủ đề Mùa Xuân và hành trình Mùa Chay. Các bé  sẽ học hỏi về 40 ngày Mùa Chay và sẽ kết thúc vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá (Mọi người chào đón Chúa Giê-su bằng những cành lá trên tay); Thứ Năm Tuần Thánh ( Chúa Giê-su ăn bữa ăn cuối cùng với các môn đệ); Thứ Sáu Thánh ( Chúa Giê-su chết trên Thập Giá vì chúng ta); và Chúa Nhật Phục Sinh ( Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết).

 

Mùa Chay này, lớp học của chúng ta sẽ tham gia chương trình "Bát Cơm Tình Thương" của CRS, một chương trình Đức tin giúp cho các bé có kinh nghiệm về Đức tin Công Giáo, và giúp đỡ những người có nhu cầu cần thiết trên toàn thế giới của chúng ta. Mỗi gia đình sẽ nhận được một  "Bát Cơm" bằng giấy và có hướng dẫn bên trong hộp. Xin quý phụ huynh vui lòng xem qua sự hướng dẫn và giúp cho các bé sử dụng chúng trong gia đình. "Bát Cơm Tình Thương"  là một lời nhắc nhở hữu hình của nạn đói và khó khăn phải đối mặt bởi hơn 870 triệu người trong thế giới của chúng ta không có đủ thức ăn để ăn mỗi ngày. "Bát Cơm Tình Thương" cũng để giúp chúng ta giúp cho các bé có cơ hội hy sinh đóng góp một phần nhỏ của mình giúp đỡ những người nghèo khó. Xin nộp “Rice Bowl” vào ngày 26/3.

 

Cảm ơn quý phụ huynh và các bé tham gia chương trình "Bát Cơm Tình Thương" của CRS trong Mùa Chay này.


Các bé sẽ có buổi "Săn Trứng Phục Sinh" vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 3, lúc 10:30 sáng. Mời quý Phụ Huynh cùng đến để cùng đồng hành với các bé trong ngày này.


Thứ Hai, ngày 26 tháng Ba: Xin quý Phụ Huynh cho lớp 1 hoặc 2 bịch Trứng bằng nhựa, bên trong chứa kẹo, stickers, hoặc món đồ chơi nhỏ. Xin quý Phụ Huynh vui lòng dán quả trứng lại để những gì ở phía trong không rơi ra ngoài khi các bé chơi. Và xin phụ huynh mua cho mỗi bé một cái giỏ có ghi tên các bé, để nhặt Trứng Phục Sinh và đưa cho các Sơ cùng với số Trứng đã chuẩn bị.


Cũng xin quý phụ huynh cùng giúp cho con em mình làm một cái Mũ Phục Sinh/ Mũ Mùa Xuân. Đây là dịp mà quý Phụ Huynh có cơ hội cùng sáng tạo với con em của mình ở nhà. Xin nhớ nhắc con em mình viết tên vào Mũ Phục Sinh. Các bé sẽ đội mũ này ở lớp và trong trò chơi "Săn Trứng Phục Sinh". Các bé sẽ rất thích những dịp như thế này. Cám ơn sự cộng tác của quý phụ huynh.

 

Kính chúc quý Phụ Huynh và các bé một Mùa Chay và Mùa Xuân hồng ân!

Quý mến,

 

Sơ. Trinh Nguyễn & Sơ. Hương Vũ (LHC)