7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lớp Hè 2017 Tại Trường Mẫu Giáo Giáo Xứ St AnnSUMMER FUN PROGRAM – 2017

(VACATION BIBLE SCHOOL)


Dear Parents,

Thank you for your interest in Summer Fun Program / Vacation Bible School at St. Ann this summer.

We are excited for the opportunity to provide your child with a fun and interactive Summer Program experience.


 • WHO:          5-10 YEARS OLD (FULL DAY) / 4 YEARS OLD (HALF DAY)

 • WHAT:        SUMMER SUN AND FUN!

 • WHEN:       JULY 17 – AUG 24TH, 2017 (6 WEEKS)

 • WHERE:     ST. ANN SCHOOL

 • WHY:          BUILD A LIFETIME OF MEMORIES, FIRENDSHIPS...


Hope to see you all and Have a Blessed summer!


Love & Prayers,

Sr. Trinh Nguyen (LHC) & Sr. Huong Vu (LHC) 


Kính thưa quý phụ huynh,

Cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến Chương Trình Vui Học Mùa Hè (Vacation Bible School) tại St. Ann trong Mùa Hè năm nay.

Giáo Xứ rất vui mừng có dịp đem đến cho các con em của phụ huynh nhiều niềm vui với các hoạt động của Mùa Hè.


 • CÁC BÉ 5-10 TUỔI (HỌC CẢ NGÀY)/ 4 TUỔI (NỬA NGÀY)

 • CHƯƠNG TRÌNH VUI HỌC HÈ

 • TỪ 17/7/2017 – 24/8/2017

 • TẠI TRƯỜNG ST. ANN

 • GIÚP CÁC BÉ CÓ NHỮNG KỶ NIỆM VUI MÙA HÈ VÀ KẾT BẠN...


Hy vọng gặp lại quý phụ huynh và kính chúc một Mùa Hè tràn đầy Hồng Ân.


Yêu thương & cầu nguyện.

Sr. Trinh & Sr. Hương (LHC)

 


SUMMER SCHEDULE 2017

(5-10 years old)9:00-9:30    Arrival (Điểm Danh / Chơi Tự Do)


  • Attendance

  • Free Play

 

9:30-10:00   Circle Time (Giờ sinh hoạt)


  • Morning Prayer and Exercise (Kinh Sáng & Thể Dục)
  • Bible Lesson/ Morality (Học Kinh Thánh/ Đạo Đức)

 

10:00-10:15   Snack (Ăn xế)

10:15-11:00   Recess (Giải lao)

 

11:00-11:45   Project Time (activities)  


  • Activities: Play / Art / Practice

(Hội Họa, Âm Nhạc…..)

 

11:45 -12:30   Lunch (Ăn Trưa) & Recess (Giải lao)

 

12:30-2:00   Education Movie or Free Choice 

(Phim Giáo Dục hoặc Chơi Tự Do)

 

2:00-2:30    Language Development (Vietnamese)

(Phát Triển Ngôn Ngữ)

 

2:30-2:45    Wrap Up & Closing Prayer 

(Ôn Tập và Kinh Kết Thúc)   

 

2:45- 3:00   Dismissal ( Kết thúc)