7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Sa Mạc Huấn Luyện Lửa Hồng ở Mossyrock của Đoàn TNTTTrong những ngày cuối tuần của Labor’s Day 2016, Miền Tây Bắc đã tổ chức buổi trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 và 2 và Trợ Tá. Miền Tây Bắc đã tập họp 11 Đoàn TNTT từ Washington và Oregon, trong đó có nhiều em từ Canada tham dự. Thật là vinh dự, Đoàn TNTT Têrêsa Hài Đồng Giêsu của Tacoma đã có ba em đi tham dự Cấp I, một em đi tham dự Cấp II, và có hai cô chú tham dự Trợ Tá.


Trước khi tham dự bốn ngày trại ở Mossyrock, các em phải làm bài Tiền Sa Mạc do Ban Tổ Chức đệ trình, khi các em làm xong bài và nộp cho Miền. Trong khi đó, Ban Tổ Chức có buổi Tiền Sa Mạc ở hai địa điểm Washington và Oregon để giúp các em chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào Sa Mạc. Sau ngày Huấn Luyện Tiền Sa Mạc ở hai địa điểm nêu trên, các em đã về nhà học bài và lấy bài thi trước khi nhập Sa Mạc. Bài thi này sẽ giúp Ban Tổ Chức biết thực lực của các em và các em đã học được những gì trong bài Tiền Sa Mạc. Sau khi các em thi đậu, trong cuối tuần Labor’s Day, các em đã tham dự buổi Huấn Luyện thành công tốt đẹp.


Trong những ngày Trại Huấn Luyện các em đã học được nhiều điều, song song với việc học các em còn được giờ chơi và nghỉ ngơi. Khi bước chân vào Trại, gặp được nhiều người mình không quen biết nhưng sau khi giao tiếp với họ thì dần dần lại có thân tình và gần nhau hơn. Sau khi các em tham dự buổi Huấn Luyện, Ban Tổ Chức có cho bài Thi Cuối Sa Mạc. Bài thi này cho Ban Tổ Chức và Ban Huấn Luyện biết tình hình học tập của các em trong Sa Mạc.


Trước khi Sa Mạc kết thúc, Ban Tổ Chức và Ban Huấn Luyện có Nghi Thức Sai Đi cho các Sa Mạc Sinh. Sau khi Nghi Thức Sai Đi, các em về đoàn của mình và chia sẻ những gì mình đã học khi đi Huấn Luyện, và truyền đạt những gì các em đã học cho các em Thiếu Nhi trong đoàn.


Sau khi các em tham dự buổi Huấn Luyện, các em sẽ làm Bài Hậu Sa Mạc để có thể được Thăng Cấp trong đoàn của mình. Hậu Sa Mạc có thể kéo dài được 6 tháng, nếu các em làm bài đầy đủ và nộp lên Miền, thì trong đoàn sẽ chọn ngày thích hợp để Thăng Cấp cho các em đã hoàn tất. Sau khi được thăng cấp làm Huynh Trưởng, các em có thể phục vụ trong đoàn của mình đang sinh hoạt.

 

Andy (Thiện) Vũ

Sa Mạc Sinh của Sa Mạc cấp 2