7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

SƠ LƯỢC VÀI NÉT VỀ HỘI CON ĐỨC MẸ


Hội Con Đức Mẹ được thành lập vào ngày 30 tháng 6 năm 2002 và Cha Đominic Nguyễn Hùng là Linh Hướng. Về cơ cấu, Ban Điều Hành của Hội Con Đức Mẹ gồm có: hội trưởng , hội phó, thư ký và thủ quỹ. Từ khi thành lập đến nay hội có khoảng 45 hội viên và đã có 5 hội viên đã qua đời.

 

Thời gian mới sinh hoạt, Hội đã chọn ngày 8/12 nhằm lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng của Hội. Tuy nhiên đến năm 2015, Hội đã xin phép Cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn là Cha Linh Hướng đương nhiệm, đổi ngày bổn mạng của Hội sang ngày 15/8 nhằm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời để mừng Bổn Mạng của Hội Con Đức Mẹ vì đa số hội viên đều đã lớn tuổi, nếu mừng lễ Bổn Mạng vào tháng 12 thì trời còn lạnh, không tiện cho hội viên mặc đồng phục áo dài trong ngày trọng đại này.

 

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI:


- Mục đích chính của Hội nhằm thăng tiến đời sống tâm linh của các hội viên.

- Đồng thời chia sẻ đời sống đức tin giữa các hội viên

- Ngoài ra, phục vụ Cộng Đoàn, Giáo Xứ và tha nhân là mục đích hàng đầu luôn được Hội đề ra và thực hiện.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI:


- Suy niệm Lời Chúa và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và cầu nguyện cho nhau.

- Sinh hoạt hằng tháng và đóng tiền nguyệt liễm $5.00 cho mỗi tháng để hội có điều kiện sinh hoạt. Ngoài ra hội còn có “ túi kín” tùy khả năng của hội viên dâng cúng kèm theo lời cầu nguyện để giúp cho Ơn Gọi trong Giáo Hội.

- Mặc dầu đa số hội viên trong hội đã lớn tuổi nhưng với tinh thần phục vụ lợi ích chung cho Cộng Đoàn Giáo Xứ, các hội viên của Hội Con Đức Mẹ luôn sẵn sàng và hiện diện trong các sinh hoạt của Cộng Đoàn.

- Nhiều hội viên là Thừa Tác Viên Thánh Thể và cũng là Thừa Tác Viên Lời Chúa

- Trong hội cũng có những hội viên âm thầm cộng tác với Ban Bác Ái Xã Hội cũng như với Sơ Hồng Vân làm những món ăn để phục vụ cho người cao niên trong Cộng Đoàn, Giáo Xứ vào các ngày lễ trong năm như Lễ Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn và Lễ Phục Sinh.

 

Qua vài dòng sơ lược về Hội Con Đức Mẹ của Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma, Hội tha thiết kính mời nữ quý tín hữu, nếu chưa tham gia vào các hội đoàn và nhất là các bạn trẻ, hãy ghi danh gia nhập vào Hội Con Đức Mẹ để cùng nhau sinh hoạt và cùng cầu nguyện như một bảo chứng cho đời sống tâm linh, nhất là sẽ được Mẹ giang tay đón nhận về Thiên Đàng trong ngày sau hết.

 


 Anna Đoàn Thị Tư và Hội Con Đức Mẹ