7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh


Mừng ngày bổn mạng Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh, xin được giới thiệu cùng cộng đoàn những nét chính trong sinh hoạt của trường.


Mục Đích:

Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse, Thành Phố Tacoma Tiểu Bang Washington. Trường được thành lập với mục đích thiện nguyện nhằm giúp cho các con em người Việt Nam trong cộng đoàn "Nghe, Hiểu, Đọc, Viết, và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam".


Sứ Mạng:

Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh là một đoàn thể Công Giáo trực thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse, được điều hành trực tiếp từ Cha Chánh Xứ cùng sự hướng dẫn của Ban Mục Vụ Cộng Đoàn. Hiệu Trưởng và Hiệu Phó của trường được chỉ định bởi Cha Chánh Xứ và Ban Mục Vụ. Ngoài mục đích giúp các con em người Việt Nam trong Cộng Đoàn học hỏi tiếng Việt và tìm hiểu giữ gìn văn hóa Việt Nam, trường còn có trách nhiệm khuyến khích và tạo điều kiện cho các em học sinh, thầy cô, và phụ huynh cùng tham gia các sinh hoạt của Cộng Đoàn.


Các thầy cô trong ban điều hành Trường Việt Ngữ phải tạo môi trường sinh hoạt vui tươi cho các em học sinh và tinh thần đoàn kết cho các thầy cô giáo, để mọi người có dịp gặp gỡ và cùng nhau học hỏi hầu trở thành những người tín hữu tốt trong Cộng Đoàn Thánh Giuse, theo đúng "Tinh Thần Gia Đình Thánh Lê Bảo Tịnh".


BĐH Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh