7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trích Thư Của Cha Chánh Xứ: Xin Anh Chị Em Giữ Sự An Toàn Cho Mình và Cho Cộng Đoàn Giáo Xứ Chúng TaSắp tới mùa đông, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn! Có nhiều người vô gia cư và nhiều người khác nữa đến nhà thờ xin thức ăn và chỗ ở. Chúng ta có Hội Vincent de Paul với sứ vụ phân phát thực phẩm và đáp ứng nhiều nhu cầu khác đang phục vụ và giúp đỡ họ. Trong những ngày vừa qua, có những người ăn xin đứng ngay trước cửa nhà thờ xin tiền. Thật khó xử trước việc nên cho hay không nên cho người nghèo và giúp họ lúc túng thiếu. Anh chị em có thể giúp họ bằng cách hỗ trợ giáo xứ qua Ban Bác Ái Xã Hội và các tổ chức khác, như Hội St. Vincent De Paul, Catholic Community Service, Food Connection và các cơ quan khác sẵn sàng giúp họ. Xin anh chị em giữ sự An Toàn cho mình và cho Cộng Đoàn giáo xứ chúng ta, xin đừng cho tiền (tiền mặt) trước cửa nhà thờ, việc này dễ dẫn đến nhiều nguy hại cho anh chị em và những người lân cận! Xin đừng mở ví trước mặt những người không quen biết, họ có thể thấy anh chị em có nhiều tiền, và nếu anh chị em chỉ có một mình, điều này càng dễ đặt anh chị em vào tình thế nguy hiểm hơn và chúng tôi không thể bảo vệ được anh chị em! Xin anh chị em cẩn trọng khi đến nơi công cộng và những nơi đông người!


Một lần nữa, xin nhắc anh chị em cất những vật dụng quý giá khỏi xe và đừng để bất cứ thứ gì tại chỗ ngồi trong xe, nhớ khóa xe khi vào nhà thờ. Chúng ta có ban an ninh đi tuần ở khu đậu xe trong giờ Thánh Lễ, nhưng các anh là những người tình nguyện và những anh em này rất khó lòng đi tuần hết cả khu đậu xe rộng lớn. Chúng ta có camera an ninh và bật đèn, nhưng kẻ trộm thì hành động rất khôn lanh! Chúng ta cần để mắt đến các phòng ốc và mang lại sự an toàn cho những người đến thờ phượng Chúa!


Xin Chúa tiếp túc ban muôn ơn lành cho anh chị em và gia đình!


Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô,

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ Liên Giáo Xứ