7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lễ Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể


Song song với sự phát triển của cộng đoàn giáo xứ, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể đã bổ sung thêm nhiều thành viên để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong việc phục vụ khi giáo xứ có thêm một Thánh Lễ 7:45 sáng Chúa Nhật hàng tuần. Anh Chu Minh Tân đã tiếp nhận vai trò Trưởng Ban Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, thay thế cho ông Lâm Văn Ban đã mãn nhiệm kỳ phục vụ.


Sáng Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể đã có buổi lễ mừng bổn mạng trong Thánh Lễ 7:45 sáng.


Chúc mừng Lễ Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin cảm ơn Ban TTVTT và cầu chúc nhiều ơn lành xuống trên các thành viên của hội.