7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Mừng Kính Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018


Cộng Đoàn Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh Anna Tacoma đã có Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào Chúa Nhật 11/18/2018 lúc 3:30 chiều.

 

Chương trình lễ được bắt đầu đọc các Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Kinh Cậy và Kinh Kính Mến.

 

Tiếp theo là phần giới thiệu về chương trình lễ mừng kính lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như mừng kỷ niệm 30 năm 117 vị Á Thánh Tử Đạo Việt Nam được phong thánh. Cộng đoàn đã sốt sắng đọc Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Sau đó là phn giới thiệu các thánh tích của 7 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cộng đoàn đã đứng lên thật cung kính để rước các thánh tích lên bàn tôn kính CTTDVN. Bảy vị Thánh Tử Đạo VN được nhắc đến trong buổi lễ gồm có: 

 

1- Thánh Philipphê Phan Văn Minh, sinh năm 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, linh mục, bị xử trảm ngày 3/07/1853 tại Ðình Khao dưới đời vua Tự Ðức.  Lễ kính vào ngày 3/07.


2- Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, sinh năm 1830 tại An Nhơn, Gia Ðịnh, linh mục, bị xử trảm ngày 13/02/1859 tại Gia Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Lễ kính vào ngày 13/02.


3- Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,trùm họ, chết rũ tù ngày 2/05/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua Tự Ðức. Lễ kính vào ngày 2/05.


4- Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), sinh năm 1781 tại Bái-Ðền, Thanh Hóa; chết rũ tù ngày 12 tháng 7 năm 1841, tại Nam-Ðinh. Ngài là mẹ của 6 người con. Ngài bị bắt khi đem thư của các vị thừa sai bị nhốt trong tù, và bị bắt. Lễ kính vào ngày 12 tháng 7.


5- Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, sinh năm 1824 tại Nam Ðiền, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 7/01/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, Lễ kính vào ngày 7/06.


6- Thánh Ðaminh Ðinh Ðạt là một binh sĩ; Ngài sinh năm 1803 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh. Khi người ta khám phá rằng ngài là một người tân tòng, ngài bị bắt, bị tước bỏ chức vụ vì đức tin Công Giáo. Ngài chịu xử giảo, chết ngày 18/7/1838, tại Nam Ðịnh. Lễ kính vào ngày 13/06.


7- Thánh Bênađô Võ Văn Duệ, là linh mục; sinh 1755 tại Quần Anh, Nam Ðịnh; chết 1 tháng 8, 1838, tại Ba Tòa. Sau nhiều năm hoạt động truyền giáo, ngài về hưu, sống thầm lặng cho đến khi có tiếng gọi phải tự thú với quân sĩ rằng mình là linh mục. Bị xử trảm (chém đầu) năm 83 tuổi. Lễ kính vào ngày 1 tháng 8.

 

Sau một đoạn phim ngắn về lịch sử Giáo Hội VN và việc tử đạo, nghi đoàn tiến lên cung thánh trong lời ca “Tiếng nhạc oai hùng…”. Cha Chủ Tế xông hương bàn thờ và tiến về đứng trước bàn tôn kính CTTDVN. Văn tế tưởng niệm các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được đọc lên trong nghi thức niệm hương. Sau khi phần nghi thức tôn kính CTTDVN kết thúc, Thánh Lễ ngày Chúa Nhật bắt đầu.

 

Cộng đoàn cũng mừng bổn mạng của Ca Đoàn CTT Đ Việt Nam. Ca đoàn đã có buổi cầu nguyện đặc biệt và học hỏi về các Thánh Tử Đạo Việt Nam để mừng kính các ngài.

 

Thêm hình Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào Chúa Nhật 11/18/2018 lúc 3:30 chiều