7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 2018-2019


  • Giáo Lý Trẻ Em:

Các lớp từ lớp 1 cho đến lớp 5, tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi, và lớp 11 (chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức) dành cho các em từ 16 tuổi trở lên và chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.


  • Thời gian học: Chúa Nhật từ 9:45 am - 11:00 am
  • Bắt đầu: Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 10, 2018
  • Kết thúc: Chúa Nhật, Ngày 9 Tháng 6, 2019


Ban Giáo Lý sẽ phát và nhận đơn từ Chúa Nhật 16/9 đến Chúa Nhật 7/10 sau Thánh Lễ 7:45 AM và 4:00PM.

Hoặc tải/download đơn từ website cộng đoàn: http://cdgiusetacoma.org/giaoly-ductin/ và gởi lại cho Ban Giáo Lý


  • Giáo Lý Dự Tòng Người Lớn

Lớp Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn tìm hiu về đạo Công Giáo sẽ khai giảng vào Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018.  Lấy đơn ở cuối nhà thờ, hoặc gặp Sơ Thêrêsa, anh Châu.