7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Sự Tiện Lợi & Hữu Dụng Của Việc Đóng Góp Trực Tuyến (Online Giving) Cho Giáo XứSau gần một tháng phát động chương trinh Online Giving, Giáo Xứ St Ann đã được 14 gia đình đóng góp trực tuyến cho giáo xứ.


  • Hệ thống đóng góp tài chánh trực tuyến (online giving) cho giáo xứ sẽ giúp ông bà anh chị em trong việc đóng góp và hỗ trợ giáo xứ khi bận rộn không có thời gian gửi phong bì dâng cúng.


  • Đóng góp tài chánh trực tuyến sẽ giúp ông bà anh chị em thực hiện cam kết của mình với giáo xứ một cách dễ dàng và nhanh nhất.


  • Đóng góp tài chánh trực tuyến sẽ giúp Giáo Xứ tiết kiệm thời gian và giảm chi phí hành chánh cũng như tiền in bao thư dâng cúng và cước phí bưu điện để gởi về địa chỉ nhà của quý vị.


Đóng Góp Tài Chánh Trực Tuyến Cho Giáo Xứ St. Ann, xin dùng link:hay Trang Nhà (Home Page) của Website Giáo Xứ và click vào Online Giving to St. Ann Parish.