7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh Thực Tập Động Đất - Chúa Nhật 11/11/18Ngoài việc dạy tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi được sanh ra và lớn lên tại Mỹ, việc giữ gìn an toàn cho các em học sinh là mục tiêu hàng đầu của Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh trong thời gian các cháu đang có mặt ở trường. Với niên học 2018 - 2019, Chúa Nhật ngày 11 tháng 11, Trường Việt Ngữ đã có buổi thực tập động đất ngay sau giờ ra chơi.


Sau hồi còi báo động đầu tiên, thầy cô và học sinh núp dưới bàn hay dưới ghế ngồi. Chờ hồi còi lần thứ hai, tất cả tuần tự đi ra ngoài bãi đậu xe qua hai cửa chánh ra vào trường học. Sáu lớp học ở hướng nam đi ra cửa phía đường 72; các lớp học còn lại đi ra cửa đối diện với Milner Center. Tất cả tập trung tại điểm tập hợp cách xa trường học trong an toàn và trật tự. Sau khi điểm danh đầy đủ số lượng học sinh hiện diện trong buổi học, các em được trở vào lại lớp học.


Dưới đây là vài hình ảnh buổi thực tập động đất của Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh.


Hình ảnh các lớp học của Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh