7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chương Trình Mừng Lễ Giáng Sinh 12/2018 và Năm Mới 2019Giáng Sinh

 

  • Lễ Vọng Giáng Sinh:
 Thứ Hai 24/12/2018 lúc 7pm: Diễn Nguyện và Thánh Lễ


  • Giáng Sinh: 
Thứ Ba 25/12: Thánh L 7:45am4pm (như các ngày Chúa Nhật) 

     • Thánh Ca mừng GS sau lễ 4pmNăm Mới


  •  Lễ Vọng Thứ Hai 31/12/2018 lúc 7pm: Thánh Lễ song ng (chung với giáo xứ)


  •  Năm Mới: Thứ Ba 1/1/2019 - Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – Lễ Buộc

 

7:45am tiếng Việt và 9:30am tiếng Anh