7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

n

Hội Thánh Linh – Cộng Đoàn Thánh Giuse - Giáo Xứ Thánh Anna, Tacoma WA

Để chuẩn bị cho đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cuối tuần ngày 8 – 9, tháng 4, 2016 vừa qua, Hội Thánh Linh đã được cha Võ Tá Đề (Dòng Ngôi Lời, Chicago) đến giúp tĩnh tâm cho các thành viên để hiểu rõ thêm về tầm quan trọng và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội và trong đời sống tâm linh của người Kitô Hữu. Sau khi Chúa Giêsu về Trời, mười ngày sau đó Chúa Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa - Đấng Bảo Trợ đến khai sinh, hoạt động và che chở Giáo Hội được vững mạnh cho đến ngày nay. Chúng ta đang sống trong thời đại và sự quan phòng của Chúa Thánh Thần. Ngài là nguồn mạch của các ân sủng thông ban cho chúng ta qua các Bí Tích, nhờ những ơn ban đó mà chúng ta được khai tâm và phát triển trong đời sống tâm linh, mới nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa nhân từ và đầy lòng Thương Xót. Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý và tình yêu. Chúng ta hãy đến với Chúa Thánh Linh để Ngài yên ủi và dạy dỗ chúng ta bước đi trong sự thật và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muốn đời.

Hội Thánh Linh, chúng con đa tạ cha Chánh Xứ Nguyễn Anh Tuấn, là cha linh hướng, đã tạo điều kiện cho chúng con có được một cuối tuần tĩnh tâm, ca ngợi và hâm nóng lại trong thần khí của Thiên Chúa Thánh Linh và trong tình huynh đệ. Chúng con sẽ cố gắng sống tốt lành, yêu thương, tha thứ và phục vụ lẫn nhau và phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa Thánh Linh luôn gìn giữ và chúc lành cho Giáo Hội, Giáo Xứ và Cộng Đoàn của chúng con.

Người Tôi Trung của Thế Nhân,
Pt. Phạm Thể