7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa Mừng Bổn Mạng Kính Quan Thầy Thánh Sử Luca


Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa đã mừng bổn mạng Kính Quan Thầy Thánh Sử Luca vào ngày Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017. Lúc 2 giờ đến 3 giờ 30 chiều Chúa Nhật ngày 15 tháng 10, Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa đã có buổi tĩnh tâm và trao đổi.


Trong Thánh Lễ 4 giờ chiều, sau Lời Nguyện hiệp lễ, Cha Chánh Xứ đã mời các Thừa Tác Viên Lời Chúa lên Cung Thánh cùng đọc lời nguyện chúc lành. Cha chúc mừng bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa và phát chứng nhận cho Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa.


Nhân dịp này Cha Chánh Xứ cũng đã trao Chứng Thư Ủy Nhiệm cho 5 thành viên Ban Thừa Tác Thánh Thể mới tham gia sinh hoạt. Năm anh chị em Ban Thừa Tác Thánh Thể này đã được huấn luyện và cũng đang phục vụ trong các Thánh Lễ, tuy nhiên các thành viên này chưa được cấp Chứng Thư Ủy Nhiệm. Do đó anh chị em Ban Thừa Tác Thánh Thể đã được cấp Chứng Thư Ủy Nhiệm cùng với Ban Thừa Tác Viên  Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật này.


Chúc mừng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa nhân dịp mừng bổn mạng. Cầu chúc các thành viên được lãnh nhận nhiều ơn Chúa trong ngày mừng bổn mạng. Xin Thánh Sử Luca ban muôn ơn lành và hỗ trợ quý thành viên luôn thực thi sứ mạng loan truyền Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh lúc khó khăn cũng như lúc vui vẻ để người người được lắng nghe Lời Chúa.