7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Lễ Ra Mắt Ban Lễ Sinh Đaminh Savio


 

Được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Ban Lễ Sinh của cộng đoàn chúng ta được thành lập và nhận Thánh Đaminh Savio là thánh quan thầy. Ngày lễ bổn mạng hàng năm là ngày mùng 6 tháng 5. Hôm nay Chúa Nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018, Ban Lễ Sinh chính thức ra mắt cộng đoàn dân chúa. Ban Lễ Sinh có tất cả 30 em đang hăng say phục vụ Bàn ThánhSơ Lucia Trần Phương Kim là Sơ Linh Hướng của Ban Lễ Sinh.

 

Ban Lễ Sinh gồm có các em:

Jackson Trần, Jacob Trần, Joseph Trần, Darlene Bùi, Jennifer Nguyễn, Catlyn Nguyễn, Johnny Hoàng, Quốc Bình Nguyễn, Thiên Ân Nguyễn, Jason Chu, Randy Chu, Tuấn Anh Chu, Brandon Vũ, Aidan Vũ, Dylan Đào, Thomas Okano, Johnny Mai, Kevin Nguyễn, Alex Nguyễn, Phúc Đoàn, Thiện Vũ, Kevin Nguyễn, Michael Đinh, Đăng Nguyên, Trung Đỗ, Tommy Nguyễn, Vỹ Phạm, Brian Nguyễn, Mitchell Nguyễn.

 

Với khẩu hiệu của ban Lễ Sinh: “Yêu Thương, Vâng Lời và Phục V xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em biết noi gương Thánh Quan Thầy Đaminh Savio và theo lời Chúa Giêsu dạy Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.”

 

Phụ Trách Ban Lễ Sinh

Vincentê Chu Minh Thiên