7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lễ Tết Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019  • Thánh Lễ Giao Thừa sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Hai, 4/2, bắt đầu lúc 7 giờ tối.

  • Nghi thức Mừng Thọ sẽ được cử hành trong Thánh Lễ Chúa Nhật 3/2 bắt đầu lúc 4 pm.

  • Các ngày Tết Âm Lịch - Ngày 30 và các ngày mùng 1, 2, 3, và 4 
(Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, và Thứ Sáu ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng Hai) đều có Thánh Lễ lúc 7 giờ tối.


Xin mời cộng đoàn tham dự và mời gọi người thân cùng đến cùng tham dự các Thánh L mừng Xuân Mới