7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Lột Bỏ Thảm Cũ Trong Nhà Thờ và Trên Gian Cung Thánh Nhà Thờ St AnnSau nhiều năm lên kế hoạch thực hiện việc thay thảm mới và lót gỗ sàn cung thánh, đến chiều Chúa Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018, sau Thánh Lễ 4 giờ chiều, thảm đã được lột bỏ. Theo lời mời gọi của Cha Chánh Xứ và Ban Mục Vụ, rất nhiều anh chị em đã ở lại sau lễ để cùng nhau dỡ bỏ thảm cũ, chuẩn bị cho dự án thay thảm mới và lót gỗ sàn cung thánh bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 7 năm 2018.


Thảm màu đỏ thắm trong nhà thờ và trên gian cung thánh Nhà Thờ St Ann được sử dụng hơn 50 năm nên bụi bậm không thể tránh khỏi khi dỡ bỏ và cạo nạy lớp keo dán. Các thiện nguyện viên (trong đó có Cha Hoàng Phượng và quý Sơ) được trang bị khẩu trang che mũi và mệng và đeo găng tay loại dầy khi làm việc. Nhờ đông người tham gia, buổi làm việc được kết thúc mau chóng hơn dự trù.


Trong hai tuần lễ thay thảm nhà thờ và lát gỗ giàn cung thánh, các Thánh Lễ ngày thường và các Thánh Lễ cuối tuần sẽ được cử hành ở hội trường giáo xứ.


Cảm ơn anh chị em Giáo Xứ St. Ann đã thông cảm khi chúng ta đang thực hiện dự án lát sàn gỗ gian cung thánh và trải thảm mới trong nhà thờ. Dự án dự trù sẽ hoàn tất trước ngày lễ bổn mạng của giáo xứ, kính Thánh Anna vào Chúa Nhật 29 tháng 7. Chúng ta sẽ dâng Thánh Lễ lúc 11AM và sẽ có buổi picnic giáo xứ hằng năm sau Thánh Lễ. Xin cảm ơn các tình nguyện viên đã giúp cho dự án này và cảm ơn anh chị em đã hỗ trợ cho dự án được thành công.