7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MONTHLY NEWSLETTER - SEPTEMBER 6, 2018ST. ANN CATHOLIC CHURCH

 Preschool

7025 South Park Ave, Tacoma, WA 98408

Phone: Sr. Trinh (253) 592-3025; Sr. Huong (253) 973-8758

Email: Lhcgovap@yahoo.com - www.trparishes.org

 

MONTHLY NEWSLETTERSEPTEMBER 6, 2018
Dear Parents,

We hope that you and your families are having a wonderful summer. We are very happy that your child is returning to our Preschool and we are looking forward to a good and happy year!  


We welcome all of our new students and families! Welcome to Preschool at St. Ann. Our mission is dedicated to providing a strong educational program that teaches Christian values, supports the education of the whole child, provides a safe environment and promotes preparing students for Kindergarten.


To keep you informed we will be sending a newsletter each month, briefing you on the topics and activities emphasized in our Preschool and Pre-K program.


September is “Welcome and Getting to Know You” time for our Preschoolers. This week will be challenging and exciting as our preschoolers make new friends and adjust to new routines.


As our preschoolers initiate reading, writing, arts, and crafts, we praise their efforts, keep things easy and relaxed. In addition, of course, we can expect imperfections as they learn.


Some helpful tips: Encourage independence and make sure your child can hang his/her coat and backpack independently. Give them some practice with zipping their jackets and clean up after play. Little skills go a long way in making things easier for us. We will also value your support and cooperation in helping your child understand simple things such as:


 • Cooperation in a group setting,
 • Taking turns,
 • Following directions,
 • Listening to a story or listening while others speak, and exercising self-control.


We do hope to make school as enjoyable and instructive as we can. Our goal is that the children leave school HAPPYeach day.

If you need to contact us about anything, please feel free to let us know.

Thank you for allowing us be a small part of your child’s life.

Fr. Tuan, our pastor, Sisters, and all the parish staff welcome to all of you.


Love and prayers,

Sr. Trinh Nguyen & Sr. Huong Vu (LHC)SEPTEMBER BIRTHDAYS:


 

LILLIAN LE               9/07

 

KAI LE                        9/15

 

MIA NGUYEN           9/15

 

MINH-CHAU             9/20

 

HENRY PHAN          9/28

 Our Learning goals for this month of September:


Highlights this month: Myself; My Classroom; My Friends

 

Lesson Plan (4 years old):

 

*WritingFirst things first; we begin with lines, straight, slanted, round. Left to right, top to bottomBeginning to learn and write the first letters of the alphabet.


*Math: Learning number concepts 1-5 and introduce mathematical concepts of counting and sorting.


*ScienceDiscussing colors and seasons (Fall) in science.


*ReligionIntroducing the concept of God’s Love and His abundant giving through nature. We will also discuss the concept, “I am special” in religion.


Lesson Plan (3 years old):

Overview


 •  Making Friends: Social Development
 •  You are Special
 •  My 5 senses
 •  Apples: Plant/ Life Science

 

Vocabulary

 

Friends, special, unique, senses, plant, science....

 

 

 • "My Big World with Clifford", a magazine for your child. It features engaging nonfiction articles that help build knowledge and vocabulary. It also has many early-learning activities on its website.

You can visit the My Big World website at home. You and your child will be able to:


 • Listen to articles being read aloud
 • Watch short videos that build knowledge
 • Play simple education games
 • Print activity pages

          Computer Instructions:

          Go to www.scholastic.com/mybigworld

          Click on the "I am a Student" and enter the classroom password:  HAPPYDAY18

Enjoy!


Kính thưa quý Ph Huynh,


Hy vng rng quý ph huynh và gia đình đã và đang hưởng mt mùa hè tuyt vi. Giáo X rt vui mng vì các bé đang tr li vi Lp Mu Giáo và chúng ta cùng mong ước cho mt năm hc mi tt lành và vui tươi!


Chào đón các bé hc sinh mi và gia đình! Chào mng đến vi trường mm non ti Giáo X St. Ann. S mnh ca trường là dành riêng cho vic cung cp mt chương trình giáo dc mnh m mà dy các giá tr nhân bn Công Giáo, h tr công tác giáo dc hc sinh toàn din, cung cp mt môi trường an toàn và khuyến khích hc sinh chun b cho lp mu giáo.


Đ thông tin, các Sơ s gi bn tin hàng tháng qua email, tóm tt cho quý ph huynh v các ch đ và các hot đng được nhn mnh trong chương trình mm non ca lp.


Tháng Chín là tháng “Chào Đón và Làm Quen” thi gian cho các bé làm quen nhau. Tun này s là mt thách thc và thú v như các bé mu giáo ca chúng ta kết bn mi và thích nghi vi thói quen mi.


Như các bé mm non bt đu tp đc, viết, ngh thut, và tp th công; chúng ta nên khen ngi nhng n lc ca các bé, gi cho mi th d dàng và thoi mái. Thêm vào đó, tt nhiên, chúng ta có th mong đi s không hoàn ho vì các bé còn nh.


Mt s li khuyên hu ích cho quý ph huynh: Khuyến khích tính đc lp và đm bo bé có th treo áo và cp ca mình vào ngăn t mt mình. Cung cp cho bé mt s thc hành vi áo khoác ca các bé đ kéo khuy áo lên - xung, và tp cho bé biết dn dp sau khi chơi. Mt ít k năng là mt chng đường dài trong vic đưa ra nhng th d dàng hơn cho chúng ta. Các Sơ cũng s đánh giá cao s ng h và hp tác ca quý ph huynh trong vic giúp cho bé hiu được nhng điu đơn gin như:


 • Hp tác trong mt khung cnh nhóm,
 • Tp thay phiên nhau,
 • Tp làm theo hướng dn,
 • Tp lng nghe mt câu chuyn hay lng nghe khi người khác nói, và tp t kim chế.


Hy vng lp hc s rt vui và các bé s có nhng bài hc tht thú v. Mc tiêu ca nhà trường là các bé có được nim vui mi ngày khi đến lp.


Nếu quý ph huynh cn liên lc vi nhà trường v bt c điu gì, xin vui lòng cho các Sơ biết.

Cm ơn quý ph huynh đã cho phép Giáo X là mt phn nh trong cuc sng ca con quý v. Cha Tun, quý Sơ và các nhân viên ca Giáo X cũng gi li chào đến quý ph huynh và gia đình.


Yêu Thương và Cu Nguyn,


Sr. Trinh Nguyn & Sr. Hương Vũ (LHC)