7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

SUMMER FUN PROGRAM – 2018ST. ANN CATHOLIC CHURCH

7025 South Park Ave, Tacoma, WA 98408

Phone: Sr. Trinh (253) 592-3025; Sr. Huong (253) 973-8758


www.trparishes.org

 

SUMMER FUN PROGRAM – 2018

(VACATION BIBLE SCHOOL)

 

Dear Parents,

Thank you for your interest in Summer Fun Program/Vacation Bible School at St. Ann this summer.

We are excited for the opportunity to provide your child with a fun and interactive Summer Program experience.


Ø WHO:          5-10 YEARS OLD (FULL DAY)/ 4 YEARS OLD (HALF DAY)

Ø WHAT:        SUMMER SUN AND FUN!

Ø WHEN:       JULY 16 – AUG 23rd, 2018 (6 WEEKS)

Ø WHERE:     ST. ANN SCHOOL

Ø WHY:          BUILD A LIFETIME OF MEMORIES, FIRENDSHIPS...


Hope to see you all and Happy Easter!

Love & Prayers,

Sr. Trinh Nguyen (LHC) & Sr. Huong Vu (LHC)

 

Kính thưa quý Phụ Huynh,

Cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến Chương Trình Vui Học Mùa Hè (Vacation Bible School) tại St. Ann trong Mùa Hè năm nay.

Giáo Xứ rất vui mừng có cơ hội để cung cấp cho các con em của phụ huynh với một trải nghiệm niềm vui với các hoạt động của Mùa Hè. 


Ø CÁC BÉ 5-10 TUỔI (HỌC CẢ NGÀY)/ 4 TUỔI (NỬA NGÀY)

Ø CHƯƠNG TRÌNH VUI HỌC HÈ

Ø TỪ 16/7/2018– 23/8/ 2018

Ø TẠI TRƯỜNG ST. ANN

Ø GIÚP CÁC BÉ CÓ NHỮNG KỶ NIỆM VUI MÙA HÈ VÀ KẾT BẠN...


Hy vọng gặp lại quý phụ huynh và Chúc Mừng Phục Sinh đến quý phụ huynh.

Yêu thương & cầu nguyện.

Sr. Trinh & Sr. Hương (LHC)