7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Thánh Lễ và Nghi Thức Thăng Cấp Huynh Trưởng của Đoàn TNTTĐoàn TNTT đã có nghi thức thăng cấp huynh trưởng trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 6 tháng 5 năm 2018. Các huynh trưởng được thăng cấp trong Thánh Lễ gồm có:

 

Vincent Nguyễn Dũng

Francis Nguyễn Hoàng

Maria Nguyễn Maria

Vincent Vũ Minh Nhật

Giuse Đỗ Quang Trung

 

Ngoài ra bắt đầu năm học mới, Đoàn TNTT xin được đọc Kinh Dâng Đêm của Phong Trào vào cuối các Thánh Lễ chiều Chúa Nhật trong tháng 5.  Tháng 5 là tháng Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng của Phong Trào TNTT, đọc kinh Dâng Đêm sẽ giúp các em sống Ngày Thánh Thể trọn vẹn.

 

Cũng trong Thánh Lễ này, cộng đoàn đã cùng Đoàn TNTT đọc kinh Dâng Đêm:


Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn.

Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua.

Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la.

Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.