7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thông Báo của Ban An Ninh Cộng Đoàn Giáo Xứ


Xin quý vị lưu ý về việc gìn giữ an ninh ở bãi đậu xe khi đi dự Thánh Lễ:


Nên làm:

  • Đậu xe trong bãi đậu xe chính trong sân nhà thờ

  • Khóa xe cẩn thận

  • Khi ra về, xin để ý kiểm tra xe xem có đồng tiền trong kẹt của tay nắm cửa xe hay không?

  • Xin báo cho Ban An Ninh khi thấy có sự việc bất thường xảy ra trong bãi đậu xe hay ngoài khuôn viên nhà thờ. Xin gọi cho Anh Phú: 253-970-5075 hay anh Bằng: 253-228-6625

 

Không nên:

  • Không đậu xe bừa bãi, nhất là đậu vào nơi có các hàng chữ Firelane / No parking

  • Không đậu cạnh thùng rác hoặc cổng ra vào của Nhà Thờ Tin Lành, đối diện với Nhà Thờ St Ann

  • Không để bóp, giỏ xách hay những vật dụng có giá trị trong xe

  • Không chạy xe quá nhanh trong bãi đậu xe, rất dễ gây ra tai nạn