7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

n

Trường Việt Ngữ mừng Lễ Bổn Mạng Thánh PhaoLô Lê Bảo Tịnh

Hằng năm vào đầu tháng Tư, Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh (VN-LBT) mừng Lễ Bổn Mạng của Trường, Thánh PhaoLô Lê Bảo Tịnh (1793 - 1857) là một trong 118 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Năm nay, Năm Lòng Thương Xót Chúa, Cộng Đoàn đã có buổi rước kiệu vòng quanh sân thánh đường, chiều Chúa Nhật ngày 3 tháng 4 năm 2016, thật long trọng và Lễ Mừng Bổn Mạng của trường trùng ngày với thánh lễ đặc biệt này. Hai cô giáo của trường mà cũng là Thừa Tác Viên Lời Chúa của Cộng Đoàn đã được đọc Bài Đọc và các thầy cô giáo trẻ được vinh dự Dâng Của Lễ trong Thánh Lễ Năm Lòng Thương Xót Chúa.

Về cơ cấu tổ chức, Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh là một đoàn thể Công Giáo trực thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse, trực tiếp nhận nhiệm vụ với Cha Chánh Xứ và làm việc theo sự hướng dẫn của Ban Mục Vụ Cộng Đoàn (BMV). Hiệu Trưởng và Hiệu Phó của trường được chỉ định bởi Cha Chánh Xứ và Ban Mục Vụ. Ngoài mục đích giúp các con em người Việt Nam trong Cộng Đoàn học hỏi tiếng Việt và tìm hiểu giữ gìn văn hóa Việt Nam, trường còn có trách nhiệm khuyến khích và tạo điều kiện cho các em học sinh, thầy cô, và phụ huynh tham gia các sinh hoạt trong Cộng Đoàn.

Sinh hoạt từ 11 giờ trưa đến 11:15 trưa mỗi Chúa Nhật, trường là nơi anh chị em giáo viên gặp gỡ, cùng nhau học hỏi để trở thành những người tín hữu tốt của Cộng Đoàn Thánh Giuse, theo đúng "Tinh Thần Gia Đình Thánh Lê Bảo Tịnh". Anh chị em Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ luôn tạo môi trường sinh hoạt vui tươi lành mạnh cho các em học sinh. Họ cũng là chất keo kết dính tình thân giữa các thầy cô giáo và quý vị phụ huynh để hình thành một gia đình đầy tình thương yêu.

Để biết thêm những sinh hoạt của trường, mời Cộng Đoàn ghé vào trang web Trường Việt Ngữ Phaolô Lê BảoTịnh.

Cộng tác viên Ban Thông Tin