7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017


Đón mừng con Thiên Chúa giáng trần, Cộng Đoàn Thánh Giuse đã cùng đến tham dự Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017, do Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình - SVD phụ trách. Ngày Thứ Sáu trong tuần tĩnh tâm này, 8 tháng 12, là ngày Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng và lễ buộc, cộng đoàn có Thánh Lễ lúc 7 giờ tối.


Dù thời tiết lạnh lẽo và mưa gió trong những ngày đầu đông, nhưng rất nhiều người đến tham dự Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn đón mừng con Thiên Chúa xuống thế làm người. Với chủ đề "Hãy Dọn Đường Cho Chúa", cha giảng phòng Phanxicô Savie Nguyễn Thanh Bình, Dòng Ngôi Lời, đã giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa thấm nhuần trong lòng mỗi người.  Cha giúp chúng ta "… đi sâu vào sâu thẳm tâm hồn để cảm nhận được tình yêu của Chúa.  Khi ra về phải mang cho được một tâm tình nào đó, nhỏ lớn không cần thiết, nhưng phải mang được tâm tình yêu mến về nhà."


Mỗi ngày trong tuần tĩnh tâm, cha giảng phòng chia thời gian ra ba phần:

  • Tham dự Thánh Lễ: giúp ta hướng về  tinh thần tĩnh tâm

  • Nghe giảng về Lời Chúa: giảng để thấm vào lòng

  • Chầu Thánh Thể: giúp ta trở lại với Chúa, để cho những gì nghe được đi dần vào tim.  Khi đi vào tim rồi mới có thể biến đổi và thánh hóa.


Hãy cùng nhau "Dọn Đường Cho Chúa" và "phải mang được tâm tình yêu mến về trong tim mỗi người, mỗi gia đình,và trong cộng đoàn giáo xứ."