7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Giáo Lý Hôn Nhân 2022 - Chúc Mừng Các Anh Chị Em


Chúng con cũng xin hết lòng cám ơn cha Đaminh vì sự quan tâm của ngài dành cho chúng con.  Những lúc cha ghé sang thăm lớp, những cử chỉ động viên và những lời dạy bảo của Cha thật vô cùng quý báu.


Chúng em cám ơn cách đặc biệt đến quý thầy cô giảng viên đã hy sinh thời gian để chuẩn bị bài vở để đến lớp với chúng em.


Xin quý vị cũng tiếp tục cầu nguyện cho các thành viên nhận chứng chỉ sống xứng đáng trở nên là những người con ngoan của gia đình, cộng đoàn, xã hội và Giáo hội.


Xin chúc mừng đến các anh chị em trong lớp và cám ơn cộng đoàn.