7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Pre-K March NewsletterDear Parents,

 

Please Join Pope Francis and Archbishop Etienne in prayer on March 2, Ash Wednesday for peace in Ukraine.

 

“May the sun shine all day long, everything go right and nothing wrong. May those you love bring love back to you, and may all the wishes you wish come true!”

 Irish Blessings quotes

This month, we will focus on our Spring Theme and Lenten Journey Theme.


This Lent, our class will be participating in CRS Rice Bowl, a faith formation program that helps students experience our Catholic faith, Lenten spirituality, and helping people in need around the world. Each family is receiving a cardboard “Rice Bowl” and Lenten Spiritual Guide. Please look through these materials and consider using them with your family this Lent. The cardboard Rice Bowl is a tangible reminder of the hunger and hardship faced by the 870 million people in our world who do not have enough to eat each day. The Rice Bowl also serves to hold the sacrificial contributions families make during Lent, showing that small sacrifices do add up. Thank you for using CRS Rice Bowl with your family this Lent.


 

 * MARCH BIRTHDAYS:

Ivy Chu   3/1

Aiden Le 3/2

Hannah Dao     3/17

Nolan Rapozo     3/27


* LESSON PLAN - HIGHLIGHTS THIS MONTH:


Ø Week 1: FARM ANIMALS 

ü Story time: Big Red Barn

ü Music: "Animals On The Farm"

ü Math: Farm Animals Sort

ü Art: Foam Cup Crafts

ü Science: Milk a Cow


Ø Week 2: WIND POWER

ü Story time: The Wind Blew

ü Music: "W-I-N-D-Y"

ü Art: Wind Art

ü Math: Be the Wind

ü Science: Easy - Breezy Wind


Ø Week 3: ST. PATRICK & RAINBOWS

ü Story time: Planning a Rainbows

ü Music: "The Rainbow Colors Song"

ü Art: Rainbow in a Bag

ü Math: Leprechaun Races

ü Science: Rainbow Slime


Ø Week 4: HELPERS AROUND TOWNS

ü Story time: Daisy the Doctor

ü Music: "Where is the Dentist"

ü Art: My Grown Up Job art

ü Math: How many teeth do we have?

ü Science:  Sink or Float Experiment


Ø Week 5: GALACTIC GALAXY 

ü Story time: Here in Space

ü Music: "Space Jam"

ü Math: Rocket Shape

ü Art: Sponge Painting Planets

ü Science: Space Sand

 

May you have a blessed Lent and Spring!

Love & Prayers,

 

Sister Trinh Nguyen (LHC)


***             

Kính thưa quý Phụ Huynh,

 

Tham gia cùng Đức Giáo Hoàng Francis và Đức Tổng Giám Mục Etienne cầu nguyện vào ngày mai, mùng 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro,  để hòa bình ở Ukraine.

 

“Nguyện xin mặt trời có thể tỏa sáng cả ngày, mọi thứ đều ổn và không có gì sai. Nguyện xin những người bạn yêu thương sẽ mang tình yêu trở lại với bạn, và có thể tất cả những điều ước bạn muốn trở thành sự thật!” (Lời chúc lành của người dân Irish)

 

Tháng này, các bé sẽ tập trung vào chủ đề Mùa Xuân và hành trình Mùa Chay.

Mùa Chay này, lớp học của chúng ta sẽ tham gia chương trình "Bát Cơm Tình Thương" của CRS, một chương trình Đức tin giúp cho các bé có kinh nghiệm về Đức tin Công Giáo, và giúp đỡ những người có nhu cầu cần thiết trên toàn thế giới của chúng ta. Mỗi gia đình sẽ nhận được một  "Bát Cơm" bằng giấy và có hướng dẫn bên trong hộp. Xin quý phụ huynh vui lòng xem qua sự hướng dẫn và giúp cho các bé sử dụng chúng trong gia đình. "Bát Cơm Tình Thương"  là một lời nhắc nhở hữu hình của nạn đói và khó khăn phải đối mặt bởi hơn 870 triệu người trong thế giới của chúng ta không có đủ thức ăn để ăn mỗi ngày. "Bát Cơm Tình Thương" cũng để giúp chúng ta giúp cho các bé có cơ hội hy sinh đóng góp một phần nhỏ của mình giúp đỡ những người nghèo khó.

Cảm ơn quý phụ huynh và các bé tham gia chương trình "Bát Cơm Tình Thương" của CRS trong Mùa Chay này.

 

 

Kính chúc quý Phụ Huynh và các bé một Mùa Chay và Mùa Xuân hồng ân!

Quý mến,

 

Sơ Mai Trinh