7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

SẮC LỆNH SÁP NHẬP Giáo Xứ St. Ann & SẮC LỆNH THÀNH LẬP Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIIILÁ THƯ ĐỨC TGM ETIENNE


Vì các Bản Sắc Lệnh được ban hành bằng tiếng Anh, nên xin được tóm tắt các bản sắc lệnh này bằng tiếng Việt như sau:

Sau khi nghiên cứu, tham vấn, lắng nghe, thu thập các thông tin cần thiết, qua các buổi gặp gỡ với giáo dân và ban lãnh đạo giáo xứ vào ngày 14/12/2020 và 28/2/2021 theo giáo luật điều 50; tham khảo ý kiến và lắng nghe hội đồng cố vấn giáo sĩ vào ngày 10/3/2022, theo giáo luật điều 515, triệt 2; nhìn nhận tình hình thực tại của các giáo xứ vùng Tacoma, và ước mong có một giáo xứ năng động và phát triển hơn đáp ứng các nhu cầu mục vụ, tiếp cận cộng đồng, và rao giảng Phúc Âm; Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne, với cương vị Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Seattle, ban hành các sắc lệnh sau đây:

Sắc Lệnh Sáp Nhập Giáo Xứ St. Ann và Sắc Lệnh Thành Lập Giáo Xứ Mới, Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23

 • Theo Giáo Luật điều 121, Giáo Xứ St. Ann sẽ cùng sáp nhập với Giáo Xứ St. Rita và Visitation để thành lập một giáo xứ mới có tên gọi là Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 (Pope St. John XXIII Parish)
   
 • Các tài sản của St. Ann, St. Rita và Visitation sẽ được chỉ định và phân bổ theo Giáo Luật điều 121, và điều 1267, triệt 3
   
 • Nhà thờ và cơ sở của Giáo Xứ mới Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 sẽ được đặt tại địa chỉ 7025 S Park Ave, Tacoma WA 98408
   
 • Các hồ sơ, dữ liệu của các giáo dân thuộc các giáo xứ St. Ann, St. Rita và Visitation sẽ được tiếp quản và lưu trữ tại Giáo Xứ mới, Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23
   
 • Ranh giới lãnh thổ của Giáo Xứ mới Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 sẽ được chỉ định như sau:
  • Phía Bắc: bắt đầu từ ngã tư giữa 67th Ave W và Cirque Dr W, đi về hướng East của Cirque Dr W, trở thành đường 56th St W và S 56th St, đến S Tyler Street,
  • tiếp tục đi về hướng bắc của S Tyler Street đến ngã tư giao với State Route 16,
  • tiếp tục đi về hướng đông dọc theo State Route 16 đến S Union Ave,
  • tiếp tục đi về hướng bắc của S Union Ave đến 19th St,
  • tiếp tục đi về hướng đông của S 19th St đến S Cedar St,
  • tiếp tục đi về hướng bắc của S Cedar St đến S 12th St,
  • tiếp tục đi về hướng đông của S 12th St đến S Cushman Ave,
  • tiếp tục đi về hướng nam của S Cushman Ave đến S 25th St,
  • tiếp tục đi về hướng đông của S 25th St đến I-705.
  • tiếp tục đi về hướng bắc của I-705 đến Puyallup Ave,
  • tiếp tục đi về hướng đông của Puyallup Ave đến Puyallup River.
  • Phía Đông: hướng đông nam dọc theo Puyallup River đến Eastern Tacoma City limits,
  • tiếp tục đi về hướng nam của Eastern Tacoma City limits đến Pioneer Way E
  • tiếp tục đi về hướng đông nam của Pioneer Way E đến ngã tư giao với Canyon Road E,
  • tiếp tục đi về hướng nam của Canyon Road E đến 72nd St E,
  • tiếp tục đi về hướng đông của 72nd St E đến Woodland Ave E,
  • tiếp tục đi về hướng nam của Woodland Ave E đến 128th St E
  • Phía Nam: từ hướng tây của 128th St E sẽ trở thành 129th St E, đến Pacific Ave S/ State Rte 7
  • tiếp tục đi về hướng bắc của Pacific Ave S đến 108th St S,
  • tiếp tục đi về hướng tây của 108th St S sẽ trở thành Sales Rd S,
  • tiếp tục đi về hướng tây bắc của Sales Rd S đến ngã tư giao với Steele St S
  • tiếp tục đi về hướng nam của Steele St S đến Perimeter Rd
  • tiếp tục đi về hướng tây của Perimeter Rd đến ranh giới của JBLM/ McChord Field,
  • tiếp tục đi theo biên giới của sân bay McChord Field JBLM, tiếp tục về hướng tây của 112th St SW đến Union Ave SW / S Tacoma Way.
  • Phía Tây: từ hướng bắc của Union Ave SW/ S Tacoma Way đến S 80th St
  • tiếp tục đi về hướng tây của S 80th St dọc theo biên giới hiện tại của Tacoma City đến 51st Ave SW
  • tiếp tục đi về hướng bắc dọc theo 51st Ave SW đến S 74th St
  • tiếp tục đi về hướng tây và tây nam của 74th St W / Custer Rd W đến ngã tư giao với 75th St W,
  • tiếp tục đi về hướng tây của 75th St W đến Bridgeport Way W,
  • tiếp tục đi về hướng tây bắc của Bridgeport Way W đến 67th Ave W,
  • tiếp tục đi về hướng bắc của 67th Ave W đến Cirque Dr W, điểm khỏi đầu.
  • Ranh giới lãnh thổ trên không bao gồm phần lãnh thổ của giáo xứ Sacred Heart.
    
 • Các sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022
   
 • Sắc lệnh sáp nhập Giáo Xứ St. Ann đã được gửi cho Linh Mục Chánh Xứ St. Ann, người sẽ trực tiếp thông báo với giáo dân ngay khi nhận được sắc lệnh này. 
   
 • Sắc lệnh thành lập giáo xứ mới Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 (Pope St. John XXIII Parish) đã được gửi cho Linh Mục Chánh Xứ Visitation, Linh Mục Chánh Xứ St. Rita, và Linh Mục chánh xứ St. Ann, những người có trách nhiệm thông báo trực tiếp với giáo dân ngay khi nhận được sắc lệnh này.
   
 • Các sắc lệnh này được ban hành tại Tòa Tổng Giám Mục Seattle ngày 6 tháng 5 năm 2022, được ký và đóng dấu bời Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Seattle, và Benjamin Altenhofen, Chưởng Ấn.

 

Xin bấm vào các nút bên dưới để đọc 2 bản sắc lệnh (tiếng Anh)

SẮC LỆNH SÁP NHẬP GIÁO XỨ ST. ANN (Tiếng Anh)
SẮC LỆNH THÀNH LẬP GIÁO XỨ MỚI Pope St. John XXIII (tiếng Anh)