7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022 của CĐ Thánh Giuse - GX Thánh Giáo Hoàng Gioan 23CN 31/7

Thánh Lễ mừng bổn mạng lần cuối mang danh xưng của Thánh Anna 


picnic sau Thánh Lễ