7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


BIỂU TƯỢNG CỦA DẦU

Dầu từ lâu đã là biểu tượng công bố sức mạnh của Thiên Chúa chia sẻ với những người được tuyển chọn của Thiên Chúa. Việc xức dầu bên ngoài này, chúng ta được bảo đảm những gì Chúa thực hiện kỳ diệu bên trong. Như các vận động viên được xức dầu để tăng cường cơ bắp cho nỗ lực của họ, như những người lính được xức dầu để bước vào chiến trận, và như những vị vua đã được dìm vào trong dầu để tôn vương, cũng như vậy, chúng ta được tăng sức mạnh, trao quyền bính và đổi mới bằng cách xức dầu thánh. Vị linh mục hay giám mục hoạt động như người trung gian hoặc bác sĩ khi các Ngài xoa dầu trên trán hoặc tay của con người. Xức dầu mang lại sự chữa lành; loại trừ Thần Dữ, đóng ấn hoặc phong chức ở một vị trí cao nhất định. Biểu tưởng của dầu luôn luôn là đại diện cho lời hứa và hành động của Thiên Chúa.

Dầu Thánh

Các loại dầu được sử dụng trong giáo phận cho các bí tích được pha trộn và thánh hiến tại Thánh Lễ Dầu. Có ba loại dầu:

  • Đầu tiên là Dầu Thánh Hiến, đến nay là ở cấp bậc cao nhất, vì nó là biểu tượng được đóng ấn từ món quà của Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử của chúng ta, một số nhà thờ đã giữ một ngọn đèn cháy trước Dầu để thể hiện sự cao trọng của Dầu. Đó là một thứ nhựa rất tốt được trộn với dầu ô liu để tạo ra một hương thơm nồng nàn. Hương thơm này đại diện cho Chúa Thánh Thần là Đấng làm tất cả mọi sự. Dầu Thánh Hiến này ghi dấu những người được sự xức dầu như là một “dòng dõi quý tộc”. Vì lý do này, Dầu Thánh Hiến này được sử dụng sau khi Rửa Tội, vào Bí tích Thêm Sức, và tấn phong Giám Mục.
  • Dầu của các bệnh nhân là biểu tượng của dầu chữa lành. Việc xức dầu này được thực hiện do một linh mục hay giám mục cho bất cứ ai bị bệnh nặng hoặc bị đau lâu ốm dài nhiều năm.
  • Cuối cùng, Dầu của các dự tòng được sử dụng để xức dầu trước khi rửa tội. Biểu tượng của Dầu này tương tự như các vận động viên sử dụng xoa lên cơ bắp của họ để làm cho họ dẻo dai và mạnh mẽ. Các tân tòng được xức dầu để cho họ sức mạnh chống lại sự dữ và đứng vững qua sự chết đi và sống lại trong Bí Tích Rửa Tội.

Từ mặc khải đầu tiên của Thiên Chúa cho đến hiện tại bây giờ của chúng ta, Dầu vẫn là biểu tượng cho thấy mối quan tâm liên tục của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Trong khi chúng ta ốm đau hay cô đơn, Thiên Chúa vẫn tiếp tục chia sẻ tình yêu Thánh Thiêng của Ngài. Chúng ta được ưu ái để trải nghiệm món quà này bất cứ khi nào chúng ta được xức dầu với dầu thánh.


SYMBOLISM OF OIL

Oil has long been the symbol which proclaims the divine power shared with God’s elect. By this outward anointing we are given assurance of what God does in secret. As athletes are anointed to strengthen their muscles for the endeavor, as soldiers are oiled for the battle, and as kings have been drenched in the oil to bestow the kingly character, so too are we strengthened, empowered and renewed by the holy anointing. The priest or bishop acts as mediator or physician as he rubs the oil on the person’s forehead or hands. The anointing brings about healing, renunciation of the Evil One, sealing with character or at times elevation to a certain rank. Always the symbol of oil represents the promise and action of God.

The oils which are used throughout the diocese for the sacraments are blended and consecrated at the Chrism Mass. There are three sorts of oil. First there is the Chrism, by far the highest in rank, since it is symbolic of being sealed by the gift of the Holy Spirit. In our history some churches would keep a lamp burning before the oil to represent its high rank. A very fine balsam is mixed with the olive oil which creates a fine fragrance. This fragrance originally represented the Spirit filling all things. Chrism marks the anointed as a “royal people.” For this reason the Chrism is used after baptism, at confirmation, and at the consecration of a bishop.

The oil of the sick is symbolic of oil as a healing ointment. This anointing is ministered by a priest or bishop for anyone who is seriously ill or suffering under the burden of years.

Finally, the oil of the catechumen is used at the anointing before baptism. The symbolism of this oil is similar to the athletes who used to rub their muscles with the oil to make them supple and strong. The catechumens are anointed to give them strength against evil and to stand strong through the death and rising of baptism.

From the time of God’s first revelation to our present day, oil remains the symbol which reveals God’s ongoing concern for all people. In our sickness or lowliness the Lord continues to share Divine love. We are privileged to experience this gift whenever we are anointed with the holy oil.