7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Giờ Lễ và Các Nghi Thức

Thánh Lễ Chúa Nhật I: 7:45 AM

Thánh Lễ Chúa Nhật II: 4:00 PM
- Nghi thức Hoà Giải lúc 3:30 PM trước Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần

Thứ Sáu Hàng Tuần: 7:00 PM
- Thứ Sáu đầu tháng sẽ có Chầu Mình Thánh Chúa trước Thánh Lễ.

Rửa Tội Trẻ Em
- Mỗi Chúa Nhật thứ ba trong tháng. Xin liên lạc với ban Rửa Tội 1 tháng trước ngày rửa tội.

Xức Dầu & An Táng
- Bất kỳ lúc nào. Xin liên lạc cha hoạc Ban Điều Hành Giáo Xứ. Khẩn cấp xin gọi (253) 583-6296.

Hôn Phối
- Cần liên lạc với Cha hoạc Ban Điều Hành 8 tháng trước ngày cử hành hôn lễ.

Giáo Lý
- Xin liên lạc với Sơ Theresa Phượng để biết thêm chi tiết.Thông Tin Mục Vụ
Phiên phụ trách Chầu Thánh Thể - Tối Thứ Năm Tuần Thánh 29/3/2018

Giờ Chầu / Phụ Trách
09:30-10:00 pm: Phiên chầu chung cộng đoàn – 3 ca đoàn phụ trách.
10:00-10:30 pm: Trường Việt Ngữ - Đoàn TNTT - Hội Tông Đồ CN - Hội Legio
10:30-11:00 pm: Hội Con Đức Mẹ - Hội Thánh Linh - Hội Thánh Cả Giuse

Lịch Lễ Tuần Thánh

*Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá - 7:45 sáng và 4:00 chiều
*Thánh Lễ Thứ Năm Tiệc Ly - 8 giờ tối
*Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh – 8 giờ tối
*Thánh Lễ Thứ Bảy Vọng Phục Sinh – 8 giờ tối (chung với GX)
*Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh – 7:45 sáng và 4:00 chiều

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Chủ Đề: Một Trái Tim Mới

Từ Thứ Hai 12/3/2018 đến Thứ Sáu 16/3/2018
• 6:00pm-7:00pm: Bí Tích Hòa Giải
• 7:00pm-7:45pm: Thánh Lễ
• 7:45pm-8:30pm: Chia Sẻ
• 8:30pm-9:00pm: Chầu Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải
Cha Giảng Phòng Linh Mục Jos. HOÀNG VĂN QUẢNG, S.J.

Lịch Trình 2017 Đền Tạ Đức Mẹ Fatima Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện (Được Nhận Ơn Toàn Xá)*Thứ Bảy, ngày 13/5/2017

- 6pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Anna
- 6:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất - Thầy Thể

*Thứ Ba, ngày 13/6 /2017

- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Các Thánh
- 8:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai - Thầy Thể

*Thứ Năm, ngày 13/7/2017

- 7pm Thánh Lễ *
- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Giacobe
- 8:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba,– Cha Chánh Xứ

*Chúa Nhật ngày 13/8/2017

- 3pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu GioanKim
- 3:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư- Thầy Thể
- 4pm Thánh Lễ *

*Thứ Tư, ngày 13/9/2017

- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Micae
- :30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm - Thầy Thể

*Thứ Sáu, ngày 13/10/2017

- 7pm Thánh Lễ *
- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Vinhson Liêm
- 8:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu - Thầy Thể

(*) Thánh Lễ - Linh mục phụ trách / Phụng Vụ Lời Chúa và rước Mình Thánh Chúa - Phó tế phụ trách

Thông Tin Phụng Vụ

1. Sách Kinh để cộng đoàn cùng đọc các ngày Chúa Nhật đã được in xong và các anh Hội Con Thánh Cả Giuse đã bỏ vào trong sách hát tiếng Việt (bìa đỏ).
Xin quý tín hữu mở sách này để cùng đọc kinh ngày Chúa Nhật, và xin bỏ lại vào bên trong sách hát, để tránh việc các cộng đoàn khác có thể tưởng lầm là giấy rác nên thu dọn và bỏ đi.


2. Để theo sát tinh thần nghi thức Phụng Vụ, kể từ nay những người phụ trách việc hướng dẫn cộng đoàn lên rước lễ sẽ không bắt tay giáo dân. Việc bắt tay, chúc bình an đã được Phụng Vụ sắp xếp trong phần nghi thức chúc bình an. Lúc Rước Lễ là thời gian dành cho sự tĩnh lặng nội tâm để đón Chúa.