7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Bài Viết Về Sống Đạo

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholics của Tổng Giáo Phận Seattle
Chỉ trong sáu năm làm linh mục và ba năm lãnh đạo Giáo Xứ St. Michael Parish ở Snohomish, Cha Michael Dion đã học được nhiều về cách căng giãn để cố gắng đáp ứng nhu cầu mục vụ của các giáo dân của mình.
“Tôi lo lắng về tình hình tài chánh, tôi lo lắng việc bảo trì. Tôi lo về việc tìm kiếm tài nguyên và tìm những người lãnh đạo,” Cha Dion nói thế. Đọc tiếp ...

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle
VATICAN CITY – Cách thức chăm sóc người bệnh tật của riêng từng người Công Giáo và của các giáo xứ của họ giúp ta đo lường chính xác về việc họ có tham gia hay tranh đấu như thế nào để chống lại “thứ văn hóa ruồng bỏ”, một thứ văn hóa làm lơ hay vứt bỏ bất cứ ai được coi là khiếm khuyết hay yếu đuối, đức giáo hoàng nói vậy trong thông điệp của ngài nhân ngày Người Bệnh Tật Thế Giới. Đọc tiếp ...

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle. Bài này có nói đến cuộc rước kiệu Lễ Ba Vua. Đi sau cùng trong cuộc rước có Ba Vua đi trên lưng ngựa và bà phủ thủy Betana trong xe mui trần màu hồng. Theo truyền thuyết, Betana là một bà phù thủy cũng đi theo Ba Vua nhưng không bao giờ tìm được Chúa. Nhưng bà ta không bao giờ bỏ cuộc. Hàng năm, từ Lễ Giáng Sinh đến Lễ Ba Vua, bà ta bay lượn khắp nơi, ném bánh kẹo qua các cửa sổ và ống khói xuống cho trẻ c Đọc tiếp ...

Nguyên bản tiếng Anh được đăng lại trên báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
VATICAN CITY — Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, người có một thành tích như một thầy dạy và bảo vệ những điều cơ bản về đức tin Công Giáo có lẽ sẽ được ghi trong sử sách là vị giáo hoàng đầu tiên đã từ chức trong gần 600 năm. Đọc tiếp ...

Các Bài Viết Cũ