7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335

BÀI VI - MỪNG LỄ PHỤC SINH- ĐƯỢC GIẢI THOÁT NHỜ TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
(Celebrating Easter- Set Free by His Love)

Đức Tổng Giám Mục
J. Peter Sartain

Khi Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng công khai, Thánh Goan Tẩy Giả chỉ ngài cho hai môn đệ thấy. Chúa Giêsu quay lại và hỏi họ, “Các anh đang tìm kiếm gì?”
Họ đáp, “Thầy đang ở đâu?” và Chúa Giêsu trả lời, “Hãy đến mà xem.”

Trong Tuần Thánh, tự nhiên tôi cứ suy niệm về một đoạn ngắn trong Bài Thương Khó theo Thánh Goan, đoạn này làm hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ sơ khởi đó.

Khi Giuda đi tới vườn cây ấy cùng với lính tráng mang vũ khí và đèn lồng, Chúa Giêsu đi ra gặp bọn chúng ( Gioan 18:4-8)

Ngài hỏi, “Các anh đi tìm ai?” Khi chúng trả lời, “Giêsu, người Nagiaret.” Thì Chúa trả lời, “ TA ĐÂY.” Thánh Sử Gioan cho thấy rõ Chúa Giêsu không nói, “Ta là Giêsu người Nagiaret” – thật ra ngài đã nói: “TA ĐÂY”. Câu này phải hiểu theo một ý nghĩa thật sâu xa: “Ta là ĐẤNG HẰNG HỮU”, tức là tên riêng của Chúa, đã được mạc khải cho Môi Sen trong bụi cây đang bùng cháy (xem Ex 3:14).

Lễ Phục Sinh là thời gian thích hợp để Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mắt ta và hỏi, “Anh em đang tìm kiếm gì?”, “Anh em đang tìm ai?”

Những câu hỏi như thế đánh mạnh vào trái tim vì người ta chỉ hỏi vậy khi đã biết chúng ta đang tìm kiếm, đang khát khao, đang cố với lấy một cái gì vượt quá tầm tay. Đó là điều ta thường làm, dù có biết hay không.

Ai trong chúng ta chưa từng cảm thấy một niềm khao khát trong lòng, một sự khao khát không thể nhận rõ hay hiểu rõ, một niềm khao khát dai dẳng không bao giờ dứt? Ai trong chúng ta có thể phủ nhận đôi khi mình cứ đi tìm nhưng chẳng biết tìm cái gì, để rồi vập vào nhiều sai lầm? Có lẽ những sai lầm này làm ta sợ hãi – hay nếu không sợ hãi thì còn tệ hơn. Ai trong chúng ta có thể phủ nhận đôi khi mình khờ dại cho rằng lòng khao khát của ta có thể được thoả mãn bằng những gì không tốt cho ta?

Ai trong chúng ta chưa đi tìm Chúa vì hy vọng rằng Chúa cũng đang tìm ta?

“Các anh đang tìm kiếm gì. Các anh đang tìm ai?” Chúa hỏi vậy. Dù ta có tìm ra câu trả lời hay không, dù có biết mình đang tìm kiếm gì hay không, thì câu trả lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Gioan tẩy giả thật sự là câu trả lời cho tất cả mọi người: “Hãy đến mà xem.”

Trước hết, cứ việc đi theo Chúa, rồi những câu hỏi sâu xa hơn, những câu hỏi chính đáng sẽ xuất hiện, và phơi bày những con đường sai lầm đôi khi ta đã đi, khiến ta phải ngượng ngập, hổ thẹn. Trên hết, đi theo ngài người ta sẽ đạt tới một niềm tin sâu sắc: “Hãy đến mà xem.”

Những người đi theo Chúa, đi theo thật sự - chứ không phải gặp gỡ tình cờ - sau cùng đã thấy được gì? Họ đã thấy Chúa Giêsu giải thoát biết bao nhiêu người.

Họ đã thấy Chúa giải thoát kẻ có tội khoỉ đường lầm lạc, tội lỗi và tủi nhục, người đau yếu khỏi bệnh tật và trở lại đời sống bình thường, kẻ nóng giận khỏi tâm trạng dữ dội đến tê liệt, người mù loà khỏi tối tăm, người thất vọng được hy vọng, kẻ kiêu ngạo, tự đắc hết tự cao tự đại. Họ đã thấy những người bình thường - những người không thích hiềm khích, tranh dành, những người chỉ muốn sống an lành – tìm thấy đường tới hạnh phúc chân thật. Họ thấy Chúa chỉ ra một con đường mới, khác hẳn con đường bạo lực và quyền lực của thế gian, nhưng là con đường yêu thương. Họ thấy ngài cho kẻ chết sống lại.

Nhưng Chúa Giêsu đã giải thoát những kẻ tìm kiếm ngài bằng cách nào? Câu trả lời nằm trong cuộc thương khó và sự chết của Chúa. Thánh Sử Gioan kể lại sự việc xảy ra khi Giuda và đồng bọn đến vườn cây đó. Khi Ngài hỏi thêm một lần nữa bọn chúng đi tìm ai và chúng trả lời giống như lần trước: “Giêsu người Nazaret.” Nhưng lần này Chúa nói một câu đặc biệt đáng chú ý:

“Ta đã nói với các anh TA ĐÂY. Cho nên nếu các anh đi tìm ta, thì hãy để cho những người này đi.”

“Hãy để cho những người này đi.” Câu nói vắn tắt gợi ý bóng gió sứ mạng chuộc tội của Chúa Giêsu. Chẳng khác nào ngài đã nói: “Tôi sẽ thế mạng cho họ. Tôi sẽ gánh lấy tội lỗi, bệnh tật, lòng kiêu căng, mắt mù loà, cảnh lưu đầy, tính tham quyền, sự sợ hãi, sự xấu hổ và bản án tử hình của họ…. để họ được giải thoát vĩnh viễn. Hãy để cho họ đi. Các anh cứ bắt ta.”

Mọi sự Chúa Giêsu đem lên Thánh Giá là tội lỗi hay hậu quả của tội lỗi, những gì khiến ta phải chết. Gánh lấy tất cả, Chúa Giêsu mang moị sự lên đồi Calgary, để thế mạng cho ta, những kẻ tội lỗi, để ta được trả lại tự do. Chúa Cha trên trời đã cho ngài được sống lại để chúng ta cũng được giải thoát khỏi mọi án phạt, ngay cả sự chết.

Lễ Phục sinh là thời gian để đi tìm và tìm cho được Chúa Giêsu, để được giải thoát bởi tình yêu của ngài, là thời gian để nếm mùi ngọt ngào, với lòng biết ơn và tin cậy, bàn tay thân ái đời đời của Chúa ngay trước mắt ta và sống đức tin với sự hiểu biết thật sâu sắc.

Hãy đến mà xem.

Vũ Vượng dịch