7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


Dòng Mến Thánh Giá
Dòng Mến Thánh Giá (tiếng Pháp: Amantes de la Croix, tiếng Anh: Congregation of the Holy Cross Lovers) là một dòng tu dành cho nữ giới Công Giáo do Giám Mục Lambert de la Motte (Giám Mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đầu tiên đến xứ Nam Kỳ, Đông Dương) sáng lập lần lượt ở Đàng Ngoài vào năm 1670, Đàng Trong năm 1671, và Xiêm La năm 1672. Hội dòng mở rộng sang Campuchia năm 1772, Nhật Bản năm 1878, và Lào năm 1887.


Đây là dòng nữ Công Giáo đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Sang thế kỷ 21, dòng này phục vụ trong nhiều giáo phận ở Việt Nam. Mến Thánh Giá là dòng tu nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật được gọi là "Hiến Chương Hội Dòng Mến Thánh Giá", trực thuộc quyền Giám Mục sở tại và hướng về việc truyền giáo cũng như chuyên làm việc thiện nguyện và giáo dục thanh thiếu niên. Dòng Mến Thánh Giá hiện nay chia làm nhiều nhánh, mỗi nhánh đều độc lập và tự trị, và mỗi nhánh có một nữ tu tổng phụ trách của hội dòng (tương đương bề trên tổng quyền ở các dòng tu khác). Tuy là tự trị và độc lập nhưng toàn thể Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam đều hiệp thông với nhau và liên lạc chặt chẽ với nhau.


Đến năm 2005 có khoảng 24 dòng nữ tu Mến Thánh Giá tại Việt Nam và 1 tại Hoa Kỳ, 3 tại Thái Lan và 2 tại Lào. Một số nhánh lớn của Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam như: Mến Thánh Giá Nha Trang, Mến Thánh Giá Chợ Quán, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Mến Thánh Giá Phát Diệm, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Los Angeles v.v…

https://vi.wikipedia.org