7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


Tại Sao Giáo Hội Công Giáo Rửa Tội Cho Những Em Bé

(Nguyên bản tiếng Anh bài giải đáp thắc mắc của Cha Cal Christiansen

Đăng trong Northwest Catholic số 6 tháng 7 và 8 năm 2016)


 

HỎI: Tại sao giáo hội Công Gíáo rửa tội cho những em còn bé tí? Một người bạn của con, thuộc một giáo hội khác, nói với con rằng trong giáo hội của anh người ta chỉ rửa tội cho những trẻ em đã khôn lớn và những người trưởng thành là những người có thể  tự quyết định cho chính mình, một cách sáng suốt, có nên chịu phép rửa và chấp nhận niềm tin vào Chúa Giêsu hay không. Phải chăng rửa tội cho những em bé là áp đặt đức tin của ta vào trẻ nhỏ và lấy đi mất quyền tự do lựa chọn của chúng?

 

ĐÁP: Trong nền văn hóa Bắc Mỹ của chúng ta, tự ý lựa chọn và tự lo liệu cho mình là những giá trị quan trọng. Bất cứ điều gì có thể làm giảm bớt sự tự do cá nhân và tự do lựa chọn đều được coi là không tốt. Lựa chọn con đường sự nghiệp, trường đại học để theo học, nơi sinh sống và gây dựng gia đình, v.v…là những lựa chọn quan trọng mà chúng ta được tự do lựa chọn một cách rộng rãi. Tinh thần tự lo liệu cho mình và tự do lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến quan niệm của ta về đức tin Công Giáo và cách giữ đạo của ta, cho nên, hãy lấy một thí dụ, rửa tội cho những em bé được coi là một việc gì làm giảm bớt tinh thần tự lo liệu cho mình, và do đó được coi là không tốt. Nhưng rồi ta sẽ thấy sự thật chắc chắn không phải vậy.

 

Trước hết, xin lưu ý: nhiều Kitô hữu bên ngoài Công Giáo có một ý kiến khác hẳn về vấn đề phép rửa tội có ý nghĩa gì và có thể làm gì cho ta. Đối với nhiều người trong số Kitô hữu này, điều thiết yếu để được ơn cứu độ là nhìn nhận Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ, mà điều này chỉ có những người đã đến tuổi khôn mới có thể làm được. Phép Rửa được xem như dấu chỉ bề ngoài của đức tin đã được cam kết và tự nó và một mình nó không phải là điều thiết yếu cho ơn cứu độ.

 

Đối với những người Công Giáo, giây phút mà một người trở thành Kitô hữu không phải là giây phút người ấy tự ý ưng thuận, nhưng đúng hơn là lúc được chịu phép rửa. Phép rửa theo truyền thống Công Giáo không phải là một dấu chỉ bề ngoài để phản ảnh lòng tin vào Chúa Giêsu mà một tín hữu đã đồng ý nhận lãnh trước đó rồi, nhưng đúng hơn, nó là giây phút lòng tin vào Chúa Giêsu bắt đầu, và là giây phút một người thật sự trở thành Kitô hữu, một môn đệ của Chúa Giêsu. Phép Rửa là một thành tố thiết yếu của ơn cứu độ, và điều quan trọng đối với chúng ta là mỗi người, kể cả những em bé, phải được hưởng món quà tuyệt vời này.

 

Vì sao giáo hội Công Giáo rửa tội cho các em bé? Có hai lý do quan trọng. Trước hết vì từ xưa ta vẫn làm thế! Hai đoạn Kinh Thánh quan trọng có thể giúp ta hiểu rõ. Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại việc rửa tội cho Lydia và toàn thể gia đình bà: “Sau khi bà và gia đình bà được rửa tội, bà đã có lời mời chúng tôi.” (Tông Đồng Công Vụ (16:15). Những đoạn khác trong Tông Đồ Công Vụ và các thư của Thánh Phaolô cũng nói về nhiều gia đình được rửa tội. Như vậy chắc chắn nếu trong các gia đình này có các em bé thì chúng cũng được rửa tội.

 

Truyền thống giáo hội Công Giáo cũng nói nhiều về việc rửa tội cho các em bé. Thí dụ, Thánh Augustinô, một hiển thánh, đã viết: “Tập tục rửa tội cho các em bé của giáo hội Công Giáo không thể bị coi thường, cũng không thể vì bất cứ lý do gì mà coi là thừa thãi, cũng không thể tin rằng truyền thống này là của bất cứ ai ngoài các thánh tông đồ.”

 

Lý do thứ hai khiến ta rửa tội cho các em bé là vì sự phát triển toàn diện của chúng. Một con người là một tập hợp của thể xác, trí khôn và tinh thần. Cả ba thành phần ấy phải được chăm sóc và nuôi dưỡng một cách thích đáng. Phép rửa, một món quà quý giá, là cách quan trọng nhất để một em bé được nuôi dưỡng một cách thích đáng về tinh thần để giúp em khởi đầu những bước đi đúng hướng.

 

Sách Giáo Lý Công Giáo nói rõ về điểm này: “Các cha mẹ Công Gíáo nhìn nhận rằng việc làm này (rửa tội cho em bé) phù hợp với vai trò của người nuôi dưỡng đời sống mà Chúa đã ủy thác cho họ.” (GLCG 1251)

 

Phép rửa tẩy sạch tội nguyên tổ, làm cho đứa bé được rửa tội thành con Chúa và là thành viên của gia đình giáo hội, và khời đầu đời sống của một Kitô hữu. Đây là những điều tốt lành về tinh thần mà một em bé cần đến ngay từ đầu, giống như của ăn, nước uống, tình yêu … để trở nên con người như ý Chúa muốn khi dựng nên ta.

 

Xin Chúa chúc lành cho ông hôm nay và mãi mãi.

 


Vương Vũ dịch