7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


Tháng Các Linh Hồn - Tìm Hiểu

TÂM TÌNH TRONG THÁNG CÁC LINH HỒN

 

C.M.C


Con người trong một góc khuất nào đó của tâm hồn luôn muốn xóa nhòa đi sự cách biệt âm dương, muốn xóa đi sự cách ngăn bởi cái chết, và trong nội tâm sâu thẳm của tâm hồn luôn là khát khao gắn bó mãi mãi không chia lìa. Halloween được tổ chức vào vọng Lễ Chư Thánh, với sự hóa trang rùng rợn như muốn chế diễu cái chết, muốn xóa nhòa đi khoảng cách âm dương cách biệt để rồi bước vào tháng các linh hồn với đại lễ Chư Thánh và tâm tình cầu nguyện, sống chứng nhân niềm tin Kito Giáo để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.


Với đức tin mãnh liệt vào Đấng chiến thắng sự chết là Chúa Kitô, các tín hữu lại quây quần trong sự liên kết thiêng liêng với những linh hồn anh chị em đã đi trước trong niềm tin vào sự sẽ phục sinh khải hoàn mai hậu. Giáo Hội đã dành riêng tháng 11 hằng năm để tôn nên sự cao quí của sự kết hiệp thiêng liêng này bằng sự kêu gọi tín hữu dương thế hãy trở về trong tâm tình cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời; bằng cách tham dự các thánh lễ, xin lễ; bằng tâm tình nguyện cầu khi viếng đất thánh -  nơi an nghỉ tạm bợ chờ ngày phục sinh của những anh chị em đã qua đời.


Phải chăng tháng 11 dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời là chỉ mưu lợi ích cho các linh hồn đã qua đời thôi sao?! Đã không ít lần người tín hữu dương thế có suy nghĩ như thế. Không, và không hẳn thế, không những chỉ các linh hồn nơi luyện tội - những linh hồn mà trong đó có thể có những người là anh chị em thân bằng quyến thuộc của chúng ta - được hưởng công phúc mà cả chính chúng ta nữa. Hãy nói cách khác công phúc mà chúng ta được hưởng còn lớn hơn nhiều những gì chúng ta bỏ ra để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Khi cầu nguyện cho các ngài để sớm hưởng nhan thánh Chúa, các linh hồn sẽ không bao giờ quyên ơn.


Con người nơi trần thế có thể vô ơn bạc tình vì cái tôi ích kỷ, vì thân phận kiếp người, và những guồng xoáy của cuộc sống xã hội, công việc; nhưng với các linh hồn nơi luyện tội thì không thế, khi được về bên Thiên Chúa thì sự cầu bầu của các Ngài cho chúng ta có giá trị gấp ngàn vạn lần lời chúng ta xin cho chính chúng ta. Sự hướng lòng về các linh hồn nơi luyện ngục còn giúp chúng ta sống giới răn thảo hiếu mà Ngài đã yêu cầu. Khi cả gia đình quây quần bên đất thánh cầu nguyện, xin lễ cho các vị tiền nhân đã qua đời cũng là cách giáo dục lòng thảo hiếu tuyệt vời, hơn bất cứ bài học nào khác mà chúng ta dạy con cái về lòng hiếu thảo, và một ngày kia chính chúng ta cũng hưởng hoa trái của sự giáo dục này khi con cháu chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta.


Cuối cùng khi viếng đất thánh, trong tâm tình liên kết nguyện cầu cho các linh hồn đã qua đời cũng là cách nhắc nhở chúng ta về nơi chúng ta dù muốn dù không cũng phải tới. Và sẽ thật bất hạnh khi nơi ta tới qua cái chết lại không phải là tôn nhan Thiên Chúa mà lại là nơi phải khóc lóc và nghiến răng trong sự đày đọa đay nghiến đời đời. Qua sự phản tỉnh này chúng ta sẽ sống tốt hơn, thể hiện niềm tin mãnh liệt hơn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không sẵn sàng làm hết sức mình cho các linh hồn đã qua đời, cách riêng trong tháng 11 này. Chúng ta làm việc lành, cầu nguyện cho các linh hồn cũng là chúng ta đang giúp chính bản thân mình.


Tìm Hiểu Những Ơn Ích Từ Việc Thăm Viếng Nghĩa Trang

1. Từ lâu Giáo Hội đã ấn định:

Một ân xá được ban cho các Tín hữu đến thăm viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện một cách sốt sắng, dầu chỉ giây lát, cho người chết. Ân xá này chỉ được dành cho những linh hồn nơi Luyện Ngục.

a. Vào mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng Mười một thì nhận được một ơn Đại Xá.

b. Còn những ngày khác trong năm, thì được ơn Tiểu Xá.


"Chính vì thế, đó là việc làm tốt lành và linh thiêng khi cầu nguyện cho người chết, để tội họ có thể được tha thứ." (2 Maori 12: 46)


2. Ngày 1 tháng 11 năm 1967, ĐTC Phaolô 6, trong Tông Huấn Ân Xá đã ban một đại xá với điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu theo ý ĐGH) cho những ai :

a. "viếng nhà thờ vào Chúa nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ Các Thánh (số 67),

b. và những ai viếng nghĩa trang trong 8 ngày đầu tháng 11 để cầu cho các linh hồn (số 13).”


Tìm Hiểu CÁC ƠN TIỂU XÁ, ĐẠI XÁ VÀ TOÀN XÁ

Ðiều thuộc đức tin là: Giáo Hội có quyền ban Ân Xá. (D. 989,998).

Ân xá là ơn Giáo Hội ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và các Thánh, để tha hình phạt tạm người ta phải chịu bởi những tội đã được Chúa tha.

Ân xá có hai loại: Ðại Xá (tha hết), và Tiểu Xá (tha một phần).

Mọi tín hữu có thể lãnh đại xá, tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).


* Theo định nghĩa trong Tự Điển Tín Lý Thần Học thì:

 - Ân xá (indulgence) là: xóa bỏ, xóa tội  ngoài Bí Tích Giải Tội, cho những tín hữu làm tròn những điều kiện được Giáo Hội Công Giáo qui định  như:

1/ làm việc lành Giáo Hội chỉ định (đọc kinh, ăn chay...)

2/ viếng nơi thánh Giáo Hội chỉ định (viếng nhà thờ, nghĩa địa)

3/ kính vật thánh Giáo Hội chỉ định (hôn kính xương thánh)


*Ân xá phân làm hai loại:

- Tiểu Xá (partial indulgence) (tha cho hối nhân một phần hình phạt, thời trước khi còn sống, ngày nay trong luyện ngục)

- Đại Xá hay Toàn Xá (plenary indulgence) (tha cho hối nhân hoàn toàn hình phạt...).


Đại Xá và Toàn Xá giống nhau về ơn ban, nhưng khác nhau về lúc dùng "từ" này.Thông thường người ta dùng "đại xá", nhưng những trường hợp đặc biệt như  Năm Linh Mục, Năm Thánh...người ta dùng "Toàn Xá" nghe long trọng hơn, và kéo chú ý của người lãnh hơn.


Người lãnh ân xá phải giữ điều kiện Giáo Hội dạy:


1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo Hội dạy để lãnh ân xá. Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm - Tông Huấn Ân Xá, 26).


2. Xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại xá (hiểu là trước sau vài 3 tuần).

  • Rước lễ chính ngày lãnh đại xá.
  • Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng. Khi viếng nhà thờ: đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính).

Khi còn sống càng lãnh nhiều ân xá càng tốt cho mình sau này.


Lm. Markb, cm


Ban Phụng Vụ CĐ Thánh Giuse sưu tầm - 2015