7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


Tại sao Kinh Vinh Danh và Alleluia lại bị lược bớt, không đọc trong Mùa Chay?Mùa Chay được đánh dấu bằng hai sự lược bỏ về phụng vụ rất dễ nhận ra. Trong suốt 40 ngày của Mùa Chay, chúng ta thấy phụng vụ trong Thánh Lễ đều không đọc hay hát Kinh Vinh Danh lẫn câu Alleluia trước bài đọc Tin Mừng.

Tại sao thế?

Thứ nhất, Kinh Vinh Danh là một bài thánh ca được cất lên ca ngợi việc Chúa đến, dùng các ngôn từ mà các thiên thần đã hát xướng trong đêm Chúa sinh ra. Trong Mùa Chay, Giáo Hội trở lại với tinh thần của một thời kỳ mà Dân Thiên Chúa bị lưu đày, chờ đợi Đấng Mesia đến và cứu chuộc dân. Mùa Chay cũng là mùa của sự chờ đợi như Mùa Vọng, nhưng thay vì mong đợi sự hạ sinh của Đức Ki tô, được sinh ra từ cung lòng Đức Maria, thì trong Mùa Chay, người Ki tô hữu đợi chờ “giáng sinh” lần hai của Đức Kitô từ trong mộ phần Ngài.

Thứ hai, cũng trong tinh thần bị lưu vong này, Giáo Hội gia nhập vào đoàn dân Israel và Mô sê như khi họ lang thang 40 năm trong sa mạc. Đó là thời gian của thống khổ và thanh tẩy, một nơi để các tín hữu cùng nhau để cất lên rằng “Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi, nơi đất khách quê người” (Tv 137,4). Từ Alleluia xuất phát từ trong tiếng Hip-ri có nghĩa “ca tụng Đức Chúa” và như vậy từ Alleluia bị lược bỏ đi trong suốt Mùa Chay.

Và như thế, trọng tâm Mùa Chay của chúng ta không phải là vui mừng, nhưng là trong tâm trạng than khóc tội lỗi của mình, nhìn vào những gì đã ngăn cản chúng ta có mối tương quan sống động, đích thực với Thiên Chúa. Những điều ngăn cản ấy, tội lỗi của chúng ta sẽ chỉ được gỡ bỏ qua việc chúng ta cầu nguyện, ăn chay, và làm việc bác ái, bố thí, để một lần nữa, chúng ta có thể hoan hỉ trong Mùa Phục sinh, không chỉ là việc cử hành sự sống lại của Đức Ki tô, nhưng còn là niềm vui hoan hỉ vì sự tái sinh trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.

Tương tự như một người phụ nữ sắp sinh con, người Ki tô hữu “rên siết trong lòng như chúng ta trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.” (Roma 8,23).

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://aleteia.org