7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


Những Ngày Lễ Buộc

Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo giải thích những ngày lễ buộc như sau:

 

Những ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc khác, các tín hữu phải kiêng những việc làm và sinh hoạt làm cản trở việc thờ phượng Thiên Chúa, cản trở niềm vui thích hợp trong ngày của Chúa, cản trở việc làm từ thiện và sự nghỉ ngơi thích hợp cho thể xác và tâm trí.

 

Những nhu cầu của gia đình và sinh hoạt xã hội quan trọng có thể được miễn trừ một cách chính đáng về bổn phận nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật.

 

Các tín hữu phải lo sao để những trường hợp miễn trừ chính đáng này không tạo thành những thói quen có hại cho tôn giáo, đời sống gia đình và sức khoẻ.

 

Giáo luật chỉ rõ những ngày lễ buộc là những ngày nào trên lịch phổ quát của giáo hội:

 

Gl 1246 S1:  Chúa Nhật là ngày cử hành nhiệm tích vượt qua theo truyền thống các thánh tông đồ để lại, phải được tuân giữ như lễ buộc chính yếu trong giáo hội toàn cầu. Những lễ sau đây cũng phải được tuân giữ:

 

·       Lễ Sinh Nhật Đức Chúa Giêsu

·       Lễ Hiển Linh

·       Lễ Chúa Lên Trời

·       Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

·       Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

·       Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Immaculate Conception)

·       Lễ Đức Mẹ Lên Trời

·       Lễ Thánh Cả Giuse

·       Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

·       Lễ Các Thánh

 

Đây là những ngày lễ buộc chính thức được cử hành tại Tòa Thánh Vatican. Nhưng có nhiều thay đổi ở những nơi khác (kể cả ở Ý). Lý do vì, theo giáo luật giải thích như sau:

 

Gl 1246 S2: Tuy nhiên, với sự cho phép trước của Tòa Thánh, Hội Đồng Giám Mục có thể bãi bỏ một số ngày lễ buộc hay chuyển dời tới một ngày Chúa Nhật.

 

Cho nên những nước khác nhau cử hành những ngày lễ buộc khác nhau (ngoại trừ ngày Chúa Nhật tất cả các nơi đều cử hành).

 

Nơi có ít ngày lễ buộc nhất có lẽ là Hong Kong. Họ chỉ có một ngày lễ buộc: Lễ Giáng Sinh.

Canada có hai lễ buộc: Lễ Giáng Sinh và Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

 

Trái lại Hoa Kỳ có cả thảy 8 ngày lễ buộc, mặc dù 2 hay 3 lễ này được chuyển đến ngày Chúa Nhật (tùy theo nơi cư ngụ của mỗi người).

 

Chi tiết về những ngày lễ buộc ở Hoa Kỳ như sau:

 

·       Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (luôn luôn cử hành vào ngày 1 tháng 1 Dương Lịch nhưng nếu trúng vào Thứ Bảy hay Thứ Hai, không bắt buộc phải đi lễ)

·       Lễ Hiển Linh (Lễ này được vĩnh viễn chuyển sang ngày Chúa Nhật đầu tiên sau ngày 1 tháng 1 Dương Lịch)

·       Lễ Chúa Lên Trời (lễ này được cử hành vào những ngày khác nhau tùy theo ta ở giáo tỉnh nào. Một số giáo tỉnh cử hành đúng ngày truyền thống, là ngày Thứ Năm tuần thứ sáu mùa Phục Sinh, nhưng hầu hết các giáo tỉnh ở Mỹ đã chuyển tới Chúa Nhật tuần thứ bảy mùa Phục Sinh)

·       Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (được vĩnh viễn chuyển đến Chúa Nhật thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

·       Lễ Đức Mẹ Lên Trời (luôn luôn cử hành ngày 15 tháng 8, nhưng nếu trúng vào Thứ Bảy hay Thứ Hai, không buộc phải đi lễ)

·       Lễ Các Thánh (luôn luôn cử hành ngày 1 tháng 11, nhưng nếu trúng vào Thứ Bảy hay Thứ Hai, không buộc phải đi lễ)

·       Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (luôn luôn cử hành ngày 8 tháng 12)

·       Lễ Giáng Sinh (luôn luôn cử hành ngày 25 tháng 12)

 

Có một điều dễ lầm về những ngày lễ buộc ở Mỹ: Tiểu Bang Hawaii

Hawaii là một phần của Mỹ nhưng nằm trong một vùng mà hầu hết các giáo phận chung quanh thuộc quyền của Hội Đồng Giám Mục miền Nam Thái Bình Dương.

 

Cho nên có một biệt lệ cho Hawaii được định những ngày lễ buộc cho hợp với những giáo phận chung quanh. Do đó từ 1992, Hawaii chỉ có 2 ngày lễ buộc, ngoài những ngày Chúa Nhật, là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm  8 tháng 12 và lễ Giáng Sinh 25 tháng 12.