7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Mẹ Maria,
Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Giêsu Kitô
và là Mẹ các Linh Mục,
xin Mẹ nhận lấy tước hiệu chúng con dâng lên Mẹ,
để mừng Mẹ đã được phúc làm Mẹ.
Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa,
chúng con xin được cùng Mẹ
chiêm ngưỡng chức linh mục của Thánh Tử Giêsu,
và những linh mục con cái của Mẹ.

Lạy Thánh Mẫu Chúa Kitô,
Mẹ đã trao cho Đấng Cứu Thế, Vị Tư Tế Tối Cao, một thân xác,
để thân xác của Người được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong,
hầu cứu độ người nghèo
và kêu gọi mọi tâm hồn ăn năn thống hối;
Xin Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,
gìn giữ các linh mục
nơi trái tim Mẹ và trong lòng Hội Thánh.

Lạy Mẹ là Thánh Mẫu Đức Tin,
Mẹ đã đồng hành với Con Người lên Đền Thờ,
hoàn tất những lời Chúa hứa cùng các tổ phụ.
Xin Mẹ là Hòm Bia Giao Ước,
dâng các linh mục của Thánh Tử Giêsu lên Chúa Cha,
để tôn vinh danh Chúa.

Lạy Mẹ là Mẹ Hội Thánh,
Mẹ đã ở giữa các môn đệ trong phòng tiệc ly,
để xin Chúa ban Thánh Thần
cho dân mới và cho các vị mục tử.
Xin Mẹ là Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ,
chuyển cầu cho những vị đã lãnh nhận Thánh Chức Linh Mục,
được đầy tràn hồng ân.

Lạy Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Giêsu Kitô,
Mẹ đã đồng hành cùng Chúa,
ngay từ lúc đầu đời
và suốt thời gian Người thi hành sứ vụ;
Mẹ đã tìm kiếm Chúa giữa đám đông;
Mẹ đã đứng kề bên Chúa,
khi Người bị giương cao khỏi mặt đất,
làm của lễ hy tế đời đời duy nhất;
và Mẹ đã được Thánh Gioan, con của Mẹ, ở kề bên.
Lạy Mẹ là Mẹ các Linh Mục
xin Mẹ đón nhận từ ban đầu
những người được Chúa mời gọi
xin Mẹ gìn giữ họ được luôn tiến triển;
và xin đồng hành cùng các linh mục, con cái của Mẹ,
trong suốt cuộc đời các ngài thực thi sứ vụ.
Amen

Thánh Gioan Phaolô II - Tông Huấn Pastores Da Vobis, §82

(Khổng Thành Ngọc dịch)