7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


KINH CẦU CHO TỔ QUỐC

Kinh của Đức Giám Mục John Carroll, vị giám mục tiên khởi của Hoa Kỳ, đăng trong Northwest Catholic số tháng 7 và 8, 2019. Cũng trong số báo này, có bài giải đáp thắc mắc của Đức Giám Mục Daniel Mueggenborg (bản dịch được đăng trong Hiệp Nhất tuần trước) trong đó ngài khuyến khích giáo dân nên đọc kinh này mỗi ngày trong tháng bảy là tháng kỷ niệm ngày độc lập của Hoa Kỳ.

Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, đấng đã nhờ Chúa Giêsu Kitô mà tỏ lộ vinh quang cho tất cả các nước, để duy trì những công trình lòng thương xót của ngài. Chúng con cầu xin Chúa cho giáo hội Chúa, đang mở rộng khắp thế giới, được tiếp tục đức tin vững mạnh để tuyên xưng danh thánh ngài

Chúng con cầu xin Chúa, đấng duy nhất tốt lành và thánh thiện, ban phát sự hiểu biết cao cả, lòng nhiệt thành tận tụy và đời sống thánh thiện cho đức giáo hoàng, đại diện Chúa Giêsu Kitô, vị giám mục chính của chúng con, trong việc cai quản giáo hội Chúa, Chúng con cũng xin những ơn ấy cho đức giám mục của chúng con, tất cả các giám mục, các bậc thượng phẩm, các cha xứ trong giáo hội, và nhất là những vị được bổ nhiệm để thi hành những chức năng thánh vụ cho chúng con và dẫn dắt dân ngài trên đường cứu độ.

Chúng con cầu xin Chúa, là Chúa của sức mạnh, khôn ngoan và công lý, nhờ ngài mà quyền bính được hành xử chính đáng, luật lệ được thông qua, lẽ phải được tuyên phán, xin Chúa ban ơn khôn ngoan và kiên trì của Chúa Thánh Linh để trợ giúp tổng thống Hoa Kỳ để chính quyền của ông được dẫn dắt trong công chính và đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân mà ông đứng đầu, bằng cách khuyến khích tôn trọng đạo đức và tôn giáo một cách xứng đáng, trung thành thi hành luật pháp trong công lý và lòng thương xót, chế ngự thói hư tật xấu và những điều vô luân.

Xin ánh sáng khôn ngoan của Chúa hướng dẫn những cuộc bàn thảo trong Quốc Hội, chiếu toả trong tất cả các thủ tục và luật lệ được hình thành để cai quản chúng con, để cho luật pháp hướng vào việc giữ gìn hòa bình, thăng tiến hạnh phúc toàn dân, đề cao cần cù, tiết độ và kiến thức bổ ích, sao cho quyền tự do bình đẳng được trường tồn nơi chúng con.

Chúng con cầu cho ngài thống đốc tiểu bang này, cho các thành viên viện lập pháp, cho tất cả các quan tòa, thẩm phán và quan chức khác, những người đã được bổ nhiệm để canh giữ nền chính trị an lạc của chúng con, xin cho họ được sức mạnh nhờ sự che chở hùng mạnh của Chúa để thi hành những nhiệm vụ của mỗi chức việc với khả năng dồi dào và tinh thần lương thiện.

Cũng như thế, chúng con xin dâng tất cả anh chị em công dân của chúng con ở khắp Hoa Kỳ cho lòng thương xót vô biên của Chúa, để họ được chúc phúc và hiểu biết những luật thánh tối thượng của ngài, được thánh hóa trong việc tuân giữ các luật ấy, để được giữ gìn trong hiệp nhất và trong thứ bình an mà thế giới không thể cho, và sau khi đã được hưởng tất cà những phúc lộc của đời này, sẽ được nhận vào nước trường sinh.

Sau hết chúng con cầu xin ngài, lạy Chúa đầy lòng thương xót nhớ đến linh hồn của các tôi tớ Chúa đã ra đi trước chúng con mang theo dấu đức tin và đang an nghỉ trong bình an; đó là các linh hồn của cha mẹ, thân thuộc, bạn bè; những linh hồn các thành viên của cộng đoàn này khi còn sống, và nhất là những linh hồn tạ thế mới đây; tất cả các linh hồn mạnh thường quân, những người đã đóng góp hay để lại di sản cho nhà thờ này, đã chứng tỏ lòng nhiệt thành trong việc xây dựng một nơi thờ phượng Chúa cho xứng đáng và chứng tỏ họ đáng được tưởng nhớ và biết ơn về việc từ thiện của họ. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho những người này và tất cả những ai đang an nghỉ trong Chúa Kitô, được về nơi mát mẻ, sáng láng và bình an muôn đời, cũng nhờ Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.

Vũ Vượng dịch