7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã trải qua ngày cuối tuần với nhiều sự kiện và mừng lễ diễn ra thật dồn dập nhưng rất tốt đẹp và đáng nhớ. Xin cảm ơn ban điều hành, văn phòng giáo xứ, quý Sơ và quý Cha đã hết lòng chia sẻ tinh thần hăng say và lòng yêu mến sứ vụ để phục vụ liên giáo xứ. Những ngày vừa qua tuyết rơi nhiều, đường đóng băng và thời tiết xấu đã gây trở ngại cho các sinh hoạt và hoạt động mục vụ của liên giáo xứ. Chúng ta đã phải đình lại ngoài ý muốn một số sự kiện, nhưng vẫn có thể cử hành các lễ vì anh chị em đã đến tham dự, giúp cho các lễ vẫn cử hành được. Tôi không thể mường tượng anh chị em đã chia sẻ cho nhau tất cả tình yêu thương, chăm sóc khi cần được hỗ trợ. Thật là một chứng tá rất hùng hồn.

Chúng tôi đã họp với ban điều hành giáo xứ để thông tin cho nhau về những gì đang diễn ra, những việc đang được thực hiện vào lúc này và lên chương trình cho những sự kiện và lễ mừng sắp tới. Chúng ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp hướng đến năm 2020, hướng đến sự thay đổi trong quan hệ đối tác với với các giáo xứ khác và làm thế nào lên kế hoạch cho ngân sách và họat động mục vụ năm tới. Chúng ta cần có một kế hoạch tốt để xác định việc cần ưu tiên cho dự án chúng ta phải thực hiện, để có thể chia sẻ thông tin và chúng ta có phương tiện truyền thông hữu hiệu để chia sẻ với anh chị em thông tin này nhằm hỗ trợ chúng tôi. Buổi họp với các Hội đồng Mục và Tài chính giáo xứ St. Ann vào thứ Tư đầu tháng và với các Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chính Giáo Xứ Sacred Heart vào Thứ Tư tuần thứ hai trong tháng, đã diễn ra tốt đẹp. Ngoài ra còn có cuộc họp Giáo Hạt Pierce để mỗi giáo xứ chia sẻ về những gì mình đang thực hiện. Cha hạt trưởng đã chia sẻ thông tin cho chúng tôi (các cha chính xứ, quý cha, quý cha quản nhiệm giáo xứ, điều hợp viên giáo xứ, và các vị đặc trách các hoạt động mục vụ trong giáo hạt chúng ta như Mục Vụ Bệnh Viện, Mục Vụ Nhà Tù, Mục Vụ Nhà Tạm Giam và các Dịch Vụ Công Giáo cứu trợ người nghèo và các tổ chức từ thiện khác). Chúng tôi chia sẻ cho nhau thông tin về cách thức trợ giúp những người đến xin giáo xứ giúp đỡ và chúng ta làm thế nào để giúp đỡ họ?

Xin cảm ơn ban phụ trách sẽ giúp chúng tôi hướng dẫn tĩnh tâm cho Lớp Giáo Lý Thêm Sức trong tháng tới. Chúng tôi đã lên chương trình vào Thứ Bảy vừa qua, nhưng đã phải hủy bỏ và sắp xếp lại vào tháng tới. Tĩnh tâm là một trong số các yêu cầu trong việc chuẩn bị trước khi lãnh nhận bí tích này do Đức Tổng Giám Mục cử hành vào ngày 8 tháng Năm tại Nhà Thờ St. Ann. Năm nay chúng ta sẽ đón Đức Tổng Giám Mục đến chủ sự Thánh Lễ, kính mời anh chị em tham dự để cầu nguyện cho giới trẻ trong liên giáo xứ lãnh nhận bí tích này. Tôi rất hãnh diện về các ứng viên năm nay, và chúng ta có hai lớp, một ở Giáo Xứ Sacred Heart và một ở Giáo Xứ St. Ann.

Cảm ơn anh chị em đã cố gắng tham dự các Thánh Lễ và những sự kiện khác trong liên giáo xứ trong suốt tuần qua, mặc dù tuyết rơi nhiều và thời tiết xấu nhưng không ngăn cản được anh chị em đến hỗ trợ liên giáo xứ và cùng mọi người cầu nguyện. Chúng ta phải đình lại một số sự kiện và buổi họp vì đi lại rất khó khăn, phải hết sức cẩn thận để phòng tai nạn có thể xảy ra. Xin cảm ơn anh chị em đã giúp đỡ và hỗ trợ những anh chị em đến nhà thờ tham dự các sự kiện của giáo xứ được an toàn tối đa.

Cảm ơn anh chị em đã hỗ trợ những gia đình có người thân mới qua đời, và cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho quý vị trong giáo xứ đang an dưỡng tại nhà (những người không thể đến tham gia các sự kiện trong giáo xứ). Cảm ơn các thừa tác viên ban Bác Ái Xã Hội đã kiệu Mình Thánh Chúa, thăm hỏi và cùng cầu nguyện với các vị đang an dưỡng tại nhà. Các vị trong giáo xứ chúng ta đang an dưỡng tại nhà vui mừng vì được Rước Lễ và lãnh nhận Bí Tích hằng tuần như mong muốn. Chúng ta có được các thừa tác viên Thánh Thể đến với các vị đang an dưỡng tại nhà giúp chúng tôi trong lãnh vực này. Xin cảm ơn Hội Cao Niên Young at Heart đã tổ chức các sinh hoạt vốn mang ý nghĩa rất quan trọng đối với các vị cao niên để các vị có dịp gặp gỡ và làm quen nhau. Các vị tham gia nhiều hoạt động khác nhau trong liên giáo xứ và hỗ trợ giáo xứ trong khả năng của mình.

Chúc mừng các đôi bạn mới cưới và những đôi bạn đang cùng nhau mừng giây phút lãng mạn nhân Ngày Valentine. Cầu chúc các bạn tiếp tục nuôi dưỡng mối tương giao bằng niềm vui đậm đà đối với ơn gọi hôn nhân và gia đình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn độc thân đang tìm người bạn lòng sẽ gặp được tình yêu đích thực, cầu chúc các bạn gặp được nhau và yêu thương nhau trọn đời. Cũng xin chúc mừng tất cả các đôi bạn đang sống ơn gọi hôn nhân và gia đình. Cảm ơn anh chị em đang nêu gương tin tưởng vào tình yêu hôn nhân giữa người nam và người nữ. Chúng ta cầu nguyện cho những đôi bạn đang gặp nhiều thử thách trong ơn gọi của mình, xin cho họ vượt qua được các thử thách, giữ vững tình yêu và ơn gọi của mình.

Cảm ơn anh chị em đã hỗ trợ cho liên giáo xứ chúng ta. Cũng xin anh chị em tham gia và dấn thân hơn nữa đối với giáo xứ nhà, bằng cách gìn giữ di sản, truyền thống và nền văn hóa của mình (nơi chúng ta được sinh ra) và làm thế nào nuôi dưỡng Đức Tin và những điều chúng ta tin tưởng để phụng sự Đức Tin theo cung cách văn hóa và lối sống của mình! Xin Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành cho anh chị em và gia đình!

Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô,

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ Liên Giáo Xứ