7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Chúa Nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020

Anh chị em thân mến,

Chúng ta chào đón Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne đến thăm Giáo Xứ St. Ann, ban Bí Tích Thêm Sức cho một trong các nhóm ứng viên Bí Tích Thêm Sức năm nay vào tối Thứ Hai. Chúng ta phải theo những chỉ thị và hướng dẫn của Tòa Tổng Giám Mục và Văn Phòng Thống Đốc. Vì vậy chỉ được phép tham dự mỗi buổi cử hành với một số lượng người giới hạn. Chúng ta rất cám ơn Đức Tổng Giám Mục đã đến cử hành Bí Tích Thêm Sức tại giáo xứ chúng ta. Đức Tổng Giám Mục đã ủy quyền cho tôi được ban Bí Tích Thêm Sức cho các nhóm khác khi ngài không thể đến được. Tôi sẽ cử hành bí tích này cho các nhóm ứng viên còn lại đã chuẩn bị xong trong năm nay, vì thế các gia đình có con em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ đến tham dự vào những buổi khác nhau. Chúng ta cám ơn Đức Tổng Giám Mục đã lãnh đạo Tổng Giáo Phận và thể hiện vai trò người mục tử nhân lành đến thăm và cầu nguyện cho chúng ta trong đại dịch COVID-19. Sự kiện ngài dâng Thánh Lễ tại nhà thờ giáo xứ chúng ta đã cho thấy ngài luôn quan tâm và quý mến chúng ta trong lúc khó khăn này. Xin Chúa luôn ban mọi ơn lành cho Đức Tổng Giám Mục trong sứ vụ của ngài.

Xin chúc mừng các em học sinh sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức năm nay. Cũng xin cám ơn ban phụ trách đã giúp các em chuẩn bị, đây chính là một chứng từ đầy sức thuyết phục đối với các em trong năm nay. Chúng ta có ba bốn lớp dành cho các nhóm tuổi khác nhau đang chuẩn bị. Xin cám ơn quý phụ huynh, quý vị bảo trợ đã cầu nguyện và nâng đỡ các em, nhờ đó chúng ta đến được với giới trẻ trong giáo xứ.

Cũng xin chúc mừng các em học sinh Giáo Xứ St. John of the Woods được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu. Chúng tôi giờ đây có thể ban bí tích cho các em này qua các nhóm nhỏ cùng với gia đình các em. Xin cám ơn các giáo lý viên, thiện nguyện viên và phụ huynh đã hỗ trợ chúng tôi trong lúc khó khăn này. Xin nhớ cầu nguyện cho các em và quý phụ huynh tiếp tục khuyến khích các em siêng năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể khi có thể.

Thể hiện tinh thần quản lý ơn Chúa ban là lối sống của người Kitô hữu, qua đó chúng ta được mời gọi thực thi bác ái từ những gì mình đã được Chúa ban để quảng đại chia sẻ cho mọi người đang túng thiếu. Chia sẻ những gì mình có sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta, như thế càng biết cho đi nhiều càng lãnh nhận thêm hồng ân của Chúa. Kính mời anh chị em sống tinh thần người quản lý trung tín ơn Chúa ban để giúp đỡ và hỗ trợ giáo xứ thực thi sứ vụ phục vụ mọi người đang túng thiếu. Cám ơn anh chị em vẫn đều đặn gửi phần đóng góp của mình và mong anh chị em nên dùng phương cách đóng góp trực tuyến Online Giving sẽ dễ dàng hơn cho anh chị em. Xin Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành cho những hoạt động sứ vụ của giáo xứ chúng ta. Cám ơn anh chị em đã thực hiện cam kết đóng góp cuộc Quyên Góp Hằng Năm của Tổng Giáo Phận (Annual Catholic Appeal) năm nay. Đây là năm rất khó khăn đối với nhiều anh chị em chúng ta, nhưng xin hết lòng cám ơn anh chị em vẫn trung thành thực hiện việc cam kết đóng góp cho hơn 60 hoạt động sứ vụ của Đức Tổng Giám Mục, trợ giúp những người túng thiếu ngoài sứ vụ của giáo xứ chúng ta. Kính mời anh chị em tham gia cuộc quyên góp này bằng cách thực hiện phiếu cam kết đóng góp và bỏ vào giỏ quyên tiền khi anh chị em vào nhà thờ hoặc có thể gửi tại văn phòng giáo xứ. Chúng ta mong nhận được tiền hoàn lại nhờ vượt chỉ tiêu dành cho liên giáo xứ chúng ta.

Mùa hè thường là mùa liên giáo xứ chúng ta nghỉ vài tuần, do đó nhân viên và anh chị em trong giáo xứ sẽ đi nghỉ hè với gia đình. Chúng ta mong được ở bên nhau trong mùa hè này. Chúng tôi đã hủy một số cuộc họp mùa hè để văn phòng giáo xứ có thời giờ chuẩn bị bản phúc trình thường niên sẽ được gửi đến anh chị em. Cám ơn anh chị em vẫn tiếp tục dành cho những hoạt động mục vụ của giáo xứ những hỗ trợ rất quý báu. Văn phòng và các thiện nguyện viên cũng như ban điều hành giáo xứ đang cộng tác với nhau rất tốt, xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho những anh chị em ấy.

Chúng ta đã có nhiều Thánh Lễ An Táng tromg hai tuần qua và sẽ có thêm vào tuần tới. Thật đau buồn cho những gia đình có người thân mới qua đời. Cám ơn anh chị em đã nhớ cầu nguyện và nâng đỡ các gia đình ấy. Đây là lúc rất khó khăn đối với các tang quyến vì phải tuân theo những hướng dẫn trong lúc đại dịch chỉ một số người giới hạn được tham dự Thánh Lễ An Táng. Xin Chúa an ủi những gia đình này và tìm được sự nâng đỡ từ cộng đoàn giáo xứ. Tôi được một người chăm sóc bệnh nhân cho biết thật khó khăn khi một mình đảm trách việc chăm sóc người thân (vì phải giữ chỉ thị giãn cách xã hội) và gần như kiệt sức. Do quá mệt mỏi và căng thẳng tinh thần, nên dễ cáu kỉnh, bực bội và thấy mình không chăm sóc chu đáo cho người thân. Khi người thân qua đời sẽ thấy mình có lỗi vì chưa chăm sóc đầy đủ. Xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho những người đang chăm sóc bệnh nhân và cầu nguyện cho các thừa tác viên phục vụ trong sứ vụ thăm viếng, để những anh chị em này thêm nghị lực và can đảm phục vụ các bệnh nhân. Nguyện xin Chúa ban bình an và nâng đỡ những người đang an dưỡng tại nhà!

Xin chúc mừng quý phụ huynh và các trẻ được Rửa Tội trong lúc đại dịch này. Xin cám ơn quý thừa tác viên phụng vụ đã hy sinh thời giờ để phục vụ cộng đoàn. Quý anh chị đã phải tuân theo chỉ thị và theo dõi thông tin cập nhật những việc phải làm và những việc không được làm. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị này được mạnh khỏe, đây là một trong những yêu cầu phải có trước khi phục vụ chúng ta.

Cũng xin chúc mừng các đôi hôn phối đã cử hành Bí Tích Hôn Nhân, thề hứa yêu nhau và giữ lòng chung thủy khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi rất vui mừng vì lúc này giáo xứ chúng ta vẫn có thể đến được với nhiều anh chị em. Cám ơn anh chị em luôn dành mọi giúp đỡ quý báu cho giáo xứ. Chúc anh chị em một tuần lễ tốt lành!

Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô,

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ Liên Giáo Xứ

(Khổng Thành Ngọc dịch)