7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Giờ Vĩnh Khấn *

Ước mộng tròn như trăng mười sáu
Đóa hoa lòng xin dâng Chúa, Chúa ơi
Tình Thánh Hiến bay khắp bốn phương trời
Giờ Vĩnh Khấn chính là giờ khởi điểm …

Nẻo thế gian dẫu ngàn nguy hiếm
Quyết theo Thầy lên đến đỉnh Can-Vê
Đã ra đi, quyết không hẹn quay về
Tình Thập Giá vẹn thề, lòng tín thác

Dẫu ba thù bủa vây thân xác
Vững cậy tin và liên lỹ nguyện cầu
Nguồn ơn Chúa hơn bể rộng sông sâu
Tuôn chảy mãi không bao giờ cạn kiệt

Đường Truyền Giáo chân đi mãi miết
Bởi cánh đồng bát ngát tận trời xa
Có nắng sớm, có mây phủ chiều tà
Đồng lúa chín là hương hoa phần rỗi

Lúc đời gặp mưa sa, bão nổi
Hãy cậy trông vào ơn Chúa Thánh Thần
Đấng dẫn đường và chăn dắt muôn dân
Về Đất Hứa theo nẻo đường công chính

Khi tà thần, sa- tan lừa phỉnh
Hãy nấu thân vào lòng Mẹ từ bi
Mẹ sẽ rộng tay che chở, phù trì
Con phải biết giữ tín trung cùng Mẹ

Giờ Vĩnh Khấn miệng con bập bẹ
Lời tuyên xưng như con trẻ nói lần đầu
Lòng trí con tựa như cánh chim câu
Bay, bay mãi đến cỏi trời cao sáng.

* cho con Phêrô Hứa Minh Lâm Kỹ niệm ngày Vĩnh Khấn 31/5/2013 tại nhà dòng Maryknoll, New York Mynh Hứa