7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Cập Nhật Chiến Dịch ACA & Called to Serve as ChristBáo cáo cho ACA và CTSAC tính đến 9/14/2018:


  • Phần vượt chỉ tiêu ấn định của chiến dịch ACA, địa phận sẽ trả lại cho giáo xứ. 

  • Về chiến dịch hỗ trợ các linh mục và nữ tu về hưu (Called to Serve as Christ), giáo xứ sẽ nhận lại 15% của tổng số tiền đóng góp. 

  • Tất cả số tiền giáo xứ nhận lại từ hai chương trình này sẽ được đưa vào quỹ bảo trì sửa chữa nhà thờ và trường học.


Chân thành cám ơn lòng hảo tâm của quý ông bà anh chị em với những đóng góp cho giáo phận. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.


1- Quyên Góp Hàng Năm cho Giáo Phận - Annual Catholic Appeal (ACA)2- Hỗ Trợ Các Linh Mục và Nữ Tu Về Hưu - Called to Serve as Christ: