7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Annual Catholic Appeal (ACA) và Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô
Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô


Đáp lời mời gọi của Đức Tổng Giám Mục Sartain, Giáo Xứ Thánh Anna bắt đầu thực hiện song song hai cuộc vận động:

  • Annual Catholic Appeal: $39,891 (đóng góp hằng năm)

  • Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô (quỹ hưu dưỡng cho linh mục): $368,974 (đóng góp trong 3 năm)


Thư và phiếu cam kết của hai chương trình đã được gửi về cho các gia đình cũng như để sẵn ở các hàng ghế và cửa ra vào nhà thờ.


Xin hãy suy nghĩ, cầu nguyện và tùy theo khả năng điền vào phiếu cam kết cho hai chương trình "Annual Catholic Appeal" và "Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô".


Những cam kết đóng góp của quý tín hữu là những viên đá góc tường, xây dựng nền móng vững chắc để Đức Tin Kitô giáo được duy trì và phát triển cho các thế hệ tương lai.