7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lễ Bổn Mạng Hội Con Thánh Giuse và Ra Mắt Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ Mới


Chuẩn bị cho Ngày Bổn Mạng mà cũng là ngày ra mắt ban điều hành nhiệm kỳ mới, các thành viên được tín nhiệm trong ban điều hành của Hội Thánh Cả Giuse đã có buổi họp với Cha Chánh Xứ và đại diện Ban Mục Vụ nhằm hiểu rõ nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động của hội. Trong dịp này các anh đã ôn lại nội quy và tham khảo thêm về quy cách làm việc của các cộng đoàn bạn.


Trọng tâm buổi họp đề cập đến tình liên đới - tình huynh đệ, hỗ trợ tinh thần cho nhau. Hội viên cùng ngồi lại với nhau để thông báo những tin tức sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Công việc phục vụ của hội là phục vụ cho cộng đoàn giáo xứ. Gương phục vụ của Thánh Cả Giuse - khiêm nhường, âm thầm làm việc - là kim chỉ nam cho hoạt động của hội từ khi được thành lập cho đến ngày hôm nay. Qua nhiều năm, anh em hội viên đã tích cực hỗ trợ cho nhiều kế hoạch xây dựng của giáo xứ cũng như hỗ trợ về chuyên môn để các sinh hoạt của hội được thông suốt, đạt kết quả tốt đẹp.


Sau hai tuần lễ suy ngẫm, bàn thảo để định hướng hoạt động tương lai cho hội, ban điều hành mới đã trình diện Cộng Đoàn trong Thánh Lễ Chúa Nhật 3/19/17, Ngày Bổn Mạng của Hội. Với nét hân hoan Cha Chánh Xứ giới thiệu sáu thành viên chính thức của Hội Con Thánh Cả Giuse:


- Giúp liên lạc và thông tin cho hội: anh Martino Nguyễn Ngọc Tâm

- Giúp hội các nghi thức phục vụ trong Thánh Lễ: anh Gioan Nguyễn Ngọc Sỹ

- Giúp hội trong các kế hoạch và sinh hoạt: anh Giuse Mai Xuân Vĩnh, anh Giuse Nguyễn Minh Tiến, anh Vincent Chu Minh Tân

- Giúp ghi chép và thư ký: anh Anton Nguyễn Tư Sinh


Trong Thánh Lễ, qua Lời Nguyện Giáo Dân, cộng đoàn đã chào mừng bổn mạng và sáu thành viên trong Ban Điều Hành của Hội Thánh Cả Giuse:

“Hãy đến cùng Thánh Giuse”. Xin cho Hội Con Thánh Giuse hôm nay mừng Lễ Bổn Mạng luôn sống đức tin gương mẫu, biết quên mình vì lợi ích của tha nhân, để mang lại niềm vui cho gia đình và mọi người.


Xin chúc mừng Ngày Bổn Mạng của Hội Thánh Cả Giuse 3/19/2017.